нашите сайтове english

Господин Ангелов

Господин Ангелов

След разпускането на Общинския съвет през октомври 1922г., настъпва един период на управление от тричленни комисии. В."Варненски общински вестник" от 17 ноември съобщава "Завчера, 15-того, новоназначената тричленна комисия в състав: председател Господин Ангелов и членове Яни Андреев и Иван Жеков, която замества разтурения Общински съвет, встъпва в длъжност.

Комисията си поставя като първа задача бързото снабдяване на бедното варненско гражданство с дърва за отопление, почистването на града и възможното намаление цената на типовия хляб".

Председателят на тричленната комисия Господин Ангелов, е човек на дълга. Старите варненци го помнят като личност вдъхваща респект. По характер е мълчалив и изключително търпелив и отзивчив човек. Роден е през 1865г. във Варна. Баща му Ангел Георгиев се е занимавал с манифактура, имал е и чифлик, гора и добитък. Подпомагал е национално-освободителното и църковно движение. Синът Господин Ангелов завършва Мъжката гимназия. Помага на баща си, но преди всичко се занимава с благотворителна дейност.

В началото на 1923г. Господин Ангелов предлага да се привлекат чужди фирми при построяване на морските бани, модерен хотел и казино. Многократните апели на Общината и някои организации да не се гледа на курорта като на нещо временно, а да се работи постоянно за издигане авторитета на Варна като национално и международно летовище все още не намират необходимия отзвук.

Особено внимание Господин Ангелов отделя на строителството на театралната сграда. По негово настояване се сформира Граждански комитет от 160 души, в който влизат културни дейци, учители, студенти, общественици. Този комитет основава "Общоградски театрален фонд" при Варненската община за окончателното довършване на театралната сграда.

Top