нашите сайтове english

Никола Попов

Никола Попов

Никола Попов е избран за кмет в изборите проведени на 11 февруари от листата на Демократическия сговор. Роден е през 1875г. в с. Крушево, Македония. По професия е адвокат. Няколко години е учителствал по селата. Търсен лектор е по обществено-политически въпроси.

Известно време е и председател на Варненската окръжна постоянна комисия. Участва в Балканската и Първата световна война. Избиран е за общински съветник и народен представител.

От дейността му като кмет на Варна, личи неговата преданост към общото дело, превръщането на града в красиво и желано място за отдих. Общината заделя значителни средства за благоустрояването на централната част на Варна и Морската градина. Близо 2/3 от разходния бюджет отива за това. Работи се по регулационния план на града, който е приет през 1903г. Ускорява се покриването на улици с китон и павета, както и шосирането на някои от тях като: ул. "Цар Борис", "6-ти септември", "Мария Луиза", бул."Фердинант", бул."Сливница" и др. Изработва се план за квартала "Сев-Севмес". Продължава работата по водоснабдяването и електрификацията на отдалечените райони и Евксиноградския път, уреждането на занемарения лозов разсадник, създаване на специална винарска лаборатория за безплатни анализи на болни вина. През 1928г. Общинската управа организира Лозаро-винарска изложба с цел подпомагане на този поминък. В благоустройствените работи се ангажира работна ръка и така донякъде се облекчава и безработицата.

През мандата на Никола Попов се извършва ремонт на Летния театър, рибните хали, пощенските станции. Той лично съдейства за увеличаване капитала на фонд "Доизграждане на варненския театър.

Никола Попов нееднократно изтъква , че"…трябва да се работи в три направления: 1. Възвръщане оново търговско значение което градът е имал по-рано. 2. Да се създадат повече индустриални предприятия, което ще намали и безработицата. 3. Издигане на Варна като модерен курортен град". В началото на 1928г. Общината гласува 5 000 000лв за построяването на нови морски бани - Северни и Южни. Започва строеж на казино в Морската градина, изгражда се нов фонтан със скупторна композиция, открива се тенис-клуб с игрище. Варненската община издава рекламно албумче и отделя за реклама 300 000лв. годишно. В едно свое изложение Никола Попов отбелязва:"Курортите са търговия и искат своята реклама".

През 1928-1929г. започва строежа на училище в кв."Сев-Севмес", на училище "Цар Симеон" и др., извършват се и частични ремонти на редица учебни заведения. По инициатива на Никола Попов се сформира комитет, който ще се занимава с решаване на въпросите за подпомагане на бедните деца и издръжката на безплатни ученически трапезарии. Той счита също за наложително и създаването на приют за немощни и изоставени хора. Общинската управа заделя и средства чрез бюджета за помагане на бедните граждани.

По инициатива на кмета се изгражда комитет за написване историята на гр.Варна. За тази цел се предвижда при Общината да се създаде специален фонд.

Кметуването на Никола Попов приключва през м.април 1930г. И след това той оказва подкрепа и помощ при решаване проблемите на Варна. Никола Попов е съден от Народния съд. Получава присъда - 5 години строг тъмничен затвор. През 1996г. Второ наказателно отделение на Върховния съд отменя по реда на надзора влезлите в сила от 1945г присъди на интелектуалци, между които е и Никола Попов.

Top