нашите сайтове english

Асен Брусев

Асен БрусевАсен Брусев е роден на 27 юни 1890г. в Карлово. Завършва Юридическия факултет по правни и държавни науки през 1913г. Член е на Демократическата партия. За кмет е избран от общинските съветници след изборите на 21 март 1932г.

Асен Брусев и общинските съветници продължават политиката на предшествениците си за по-нататъшното благоустройство на Варна и подобряване на санитарното дело. Общинският съвет единодушно приема концесионния начин за постройка на хотел и други сгради във Варна. Продължава се електрификацията на крайните квартали, каптирането на нови води, направата на чешми в различни райони, ремонта на градските резервоари. Предвижда се направата на родилен дом и изграждането на 3 нови училища.

С цел да се привлекат повече летовници и Варна да стане един от най-широко отворените прозорци на страната към света, по инициатива на Лигата за курорта Варна и други стопански учреждения и със съдействието на Варненската община, от лятото на 1932г. ежегодно се организира промишлена изложба в града. По този начин се демонстрират постиженията на българските занаяти, индустрия и селско стопанство. През лятото Общината организира поредица от тържества в Морската градина, Казиното и Морските бани.

Кметът Асен Брусев продължава и завършва започнатия преди повече от двадесет години градеж на театралната сграда във Варна. Въпреки трудностите, обективни и субективни, варненци успяват на 5 юни 1932г. да финализират своя стремеж да бъде издигнат храм за духовен катарзис на цялото гражданство. Няколко месеца продължава полемиката за състава на театралната група. Въпросът се обсъжда и публично. Кметът Асен Брусев се вслушва в препоръките. Общинският съвет възлага на Стоян Бъчваров да поеме ръководството и да организира Варненски общински театър. На 20 октомври 1932г. се приема и правилник за устройството на Общинския театър.

На 28 юли 1933г. Асен Брусев сам си подава оставката "с оглед интересите на града", както той сам изтъква в декларацията си на заседанието на Общинския съвет. Оставката му се приема. В следващите години той, както и повечето видни общественици на Варна не се откъсва от политическия живот на града.

Top