нашите сайтове english

Янко Мустаков

Янко МустаковПрез близо осемгодишния период като кмет на Варна, Янко Мустаков се изявява като изключително творческа личност с подчертани организаторски качества, а неговата любов към града, заедно с неговата работоспособност са причина за една генерална промяна в облика на Варна.

Роден на 18 октомври 1891г. в Добрич, Янко Мустаков завършва средното си образование във Варна. Ръководи строителни обекти в градовете София, Шумен и Варна. Назначен е за директор на новостроящия се "Голям водопровод Батовата - Варна", и за директор на Общинското стопанско предприятие "Водопровод и канализация".

От м. септември 1935г. до м.май 1943г. с малки прекъсвания /през 1936, 1941г./ той е назначен за кмет на Варна. По негово време се изработва новият градоустройствен план на Варна. Асфалтират се първите улици, извисяват снага нови красиви сгради. Реконструира се, разширява се и се модернизира Морската градина. По идея на кмета през 1938-1939г. се изгражда новият й входен портал по проект на арх.Георги Попов. Янко Мустаков продължава работата на своите предшественици по благоустрояването на околностите на Варна и курорта "Св.Константин". От общинския бюджет се заделят средства за рекламирането на Варна като курортен обект в страната и в чужбина. Общината оказва материална помощ на ежегодно провежданите Промишлена изложба и Селско-стопански и културен събор в града. През 1936г. със специален закон варненската промишлена изложба се утвърждава за единствената международна в България и същата година е приета за член на Съюза на международните панаири в гр.Милано Италия.През 1936г. завършва строежа на водопровода "Батовата-Варна", благодарение на който дебита на водата се увеличава от 40 на 90 литра в секунда. В началото на 1940г. се открива Общинска омнибусна служба. Откриват се и първите четири градски автолинии.През 1936г. започва и строежа на модерна за времето си градска кланица, даваща възможност за редовен хигиенен и здравен контрол. Откриването й става през м. май 1939г. , заедно с още един важен обект - клапанен подвижен мост с желеэопътна линия над морския канал. През 1941г. се полага основния камък на новата термична електрическа централа.  Значителен e приносът на Янко Мустаков в областта на културата и просветата. С прочувствени слова Янко Мустаков открива през 1938г. поредните музикални тържества във Варна: "Развитието на на изкуството е било винаги мерило за мощта и величието на един народ..".

През 1943г. той напуска града със семейството си и се установява в Самоков. По-късно заминава за София. След тежко боледуване Янко Мустаков почива на 26 декември 1955г.

Top