нашите сайтове english

Христо Кирчев

Христо КирчевХристо Кирчев е роден на 29.09.1944 г. в гр. Добрич. От 1955 г. семейството се връща във Варна. Христо Кирчев е завършил Строителен техникум през 1963 г. Служил е в строителни войски. През 1965 г. се уволнява и учи във ВМЕИ - Варна. Завършва машинно инженерство.

От 1970 г. започва да работи в Института по корабостроене - Варна. От 1973 г. до 1978 г. работи в “Транстройпроект” - Варна, а след това в Териториална проектантска организация - Варна, до избирането му за кмет на Варна на изборите през октомври 1991 г.

Христо Кирчев е един от основателите на СДС във Варна. Официално Г-н Кирчев изпълнява функциите си като Кмет на Варна от 20 октомври 1991 г. На 11 ноември 1995 г. е преизбран за втори четиригодишен мандат. Владее английски и руски език.

Христо Кирчев е женен, с един син. Съпругата му, Юлиана Жечкова Кирчева е родена през 1952 г. По професия е архитект на свободна практика.

Top