нашите сайтове english

Общински приют за безстопанствени кучета

Общински приют за безстопанствени кучета работи при спазване на Правилник за вътрешния ред и организацията на работата в „Общински приют за безстопанствени кучета“ (ОПБК) с. Каменар, утвърден със заповед № 1620/23.05.2014 г.   на кмета на община Варна.

Интернет страница - https://opbk.varna.bg/

Правилник за вътрешния ред и организация на работа в ''Общински приют за безстопанствени кучета'' (ОПБК) - с. Каменар

Заповед №4788/30.12.2016 г. на Кмета на Община Варнa за утвърждаване Правилник за вътрешния ред и организация на работа в ''Общински приют за безстопанствени кучета'' (ОПБК) - с. Каменар

 

 

Top