нашите сайтове english

Елeктронен регистър

Електронният регистър представлява система от база данни, в която е отразена информация за намиращите се на територията на община Варна домашни любимци. Отбелязват се:

  • данни за собственика - име, адрес, телефон и др.,
  • данни за животното - порода, пол, номер на микрочип, номер на удостоверение, дата на ваксинация и др.

Справка за всяко животно се осъществява по номера на поставения му микрочип. Като достъпа до информацията в регистъра, може да се осъществи и на терен от служителите на общинската администрация.

Регистърът се използва от ветеринарните клиники и общинска администрация. Достъп до част от информацията в него има и всеки гражданин собственик на домашен любимец.

Интернет страница - http://www.varnapetregister.com/

Top