нашите сайтове english

Общински програми

ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ

 ЗА ПРОМОЦИЯ, ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА

ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ - 2024 г.

 

 

 1. Общинска програма „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието” - 2024 г.

Рехабилитационна програма за деца с увреждания и проблеми в развитието.

Целта на програмата е да се установят индивидуалните потребности на децата и в зависимост от тях да се изготви програма за хипотерапия под наблюдение на лекар, като заниманията се адаптират спрямо индивидуалния потенциал на всяко дете.

Хипотерапията е ефективна лечебна физкултура, при която основно средство е общуването на децата с коне и езда. Тя е предназначена за деца с увреждания. Световният опит категорично доказва, че деца с увреждания и проблеми в развитието се повлияват добре от този вид терапия. Терапевтичната езда подобрява качеството им на живот, като ги извежда на открито, раздвижва ги и подобрява тяхното емоционално и физическо състояние, има силен положителен психологически ефект от общуването с конете.

През 2024 г. се планува обхващането до 80 деца с увреждания и проблеми в развитието, от община Варна.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 – варна” еоод

 

 1. Общинска програма “Контрол на миопия и ранно детско зрение и профилактика на сънната апнея” - 2024 г.
 • “Контрол на миопия и ранно детско зрение - Скринингова програма, която има за цел осигуряване на ранно диагностициране на очните заболявания и отклонения в най-ранна детска възраст, което стои в основата на успешното им лечение и осигуряване на нормалното физическо, умствено и психическо развитие на децата. Ранното откриване на амблиопия (заболяване нелечимо след определена възраст) и рефракционни отклонения (миопия, хиперметропия, астигматизъм) и тяхното лечение, осигуряват нормалното развитие на очния апарат, което способства за пълноценното развитие на децата и включването им в учебния процес.

През 2024 г. се планува обхващането до 350 деца на възраст до 18 г. от Община Варна.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД

 • “Профилактика на сънната апнея” - Целта на програмата е информиране на гражданите за симптомите и рисковете от подценяването на диагностиката и лечението на анатомичните нива на обструкция при хора с риск от развитие на синдрома на обструктивна сънна апнея, които имат симптоми на хъркане и апноитични паузи по време на сън.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: ДКЦ „Чайка“ ЕООД

 3. Общинска програма “Профилактика на онкологични заболявания - рака на гърдата” -2024 г.

Програма е свързана с ранна диагностика и превенция на рака на гърдата.

В последните години в световен мащаб се наблюдава драстично увеличаване на заболеваемостта от злокачествената болест. Онкологичното заболяване е на второ място, като причина за смъртност. Диагностициран в ранен стадий, ракът на гърдата е напълно лечим. 

Целта на програмата е извършване на профилактично изследване с най-модерния апарат, единствен във Варна и втори в страната. Иновативният метод на изследване е напълно безвреден и позволява откриване на туморно образувание с много малки размери – под 3 мм. Изследването се извършва на принципа на термографския метод с течни кристали, извеждащ информация в 45 образа. При необходимост ще се извършва и ехография и/ или мамография.

         През 2024 г. се планува обхващането до 200 жени от община Варна.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от ДКЦ V „СВ. ЕКАТЕРИНА” ЕООД – ГР. ВАРНА.

 1. Общинска програма “Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества” -2024 г.

Програма за провеждане на съпътстващи дейности към програмата за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди.

Целта на програмата е предоставяне на индивидуални консултации от психиатър и психолог на лицата зависими от психоактивни вещества и техните близки, индивидуални консултации на родители/роднини, които имат притеснения, че близките им злоупотребяват с психоактивни вещества, индивидуални сеанси с бременни жени зависими към хероин, индивидуална психотерапия, групова психотерапия, семейна терапия за пациенти.

Провеждането на такиви допълнителни мероприятия увеличава положителния ефект от лечението на зависими пациенти, което от своя страна е важно не само за тях, но и за техните семейства и близки.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от:  УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД – гр. ВАРНА.

 1. Общинска програма “Скрининг на преканцерози на маточната шийка” - 2024 г.

При скрининга на преканцерози на маточната шийка е предвидено да се извърши профилактичен преглед/консултация и цитонамазка. Рискът от инвазивен рак на маточната шийка се намалява с до 90 % за жени, които редовно участват в организирани програми, при които се използват цитологично изследване. Девет от десет инвазивни ракови заболявания могат да бъдат предотвратени чрез ранен скрининг.

През 2024 г. се планува обхващането до 672 жени.

 Изпълнението на програмата ще се осъществява от: 

 1. ДКЦ І „Св. Клементина“ ЕООД;
 2. ДКЦ „СВ. ИВ. РИЛСКИ“ АСПАРУХОВО ЕООД;
 3. ДКЦ ІІІ Варна ЕООД;
 4. ДКЦ ІV ВАРНА ЕООД;
 5. ДКЦ V „Св. Екатерина“ ЕООД;
 6. ДКЦ „Чайка“ ЕООД;
 7. СБАГАЛ „ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД.

 

 1. Общинска програма “Профилактика и диагностика в общински социални, детски и образователни заведения, чрез иновативен метод - телемедицина“ - 2024 г.

Телемедицината включва медицина, телекомуникации, информационни технологии и образование с цел диагностика, лечение, консултации и обучение. Чрез нея се указва квалифицирана медицинска помощ на всяко място и по всяко време, а по същество е медицина, практикувана от разстояние. Обхваща разнообразие от телекомуникационни и информационни техники, използвани в здравеопазването, както и в различните клинични направления. Основните задачи са профилактично медицинско обслужване, намаляване на цената на медицинските услуги, обслужване на отдалечени обекти, водещо до отстраняване на изолацията и повишаване на нивото на медицинското обслужване.

Високи резултати са постигнати в областта на профилактиката и в диагностиката и лечението на по-леки и не спешни състояния, вместо да се посещава личния лекар, след това специалист или звено за неотложна помощ в рамките на 4 минути може да бъде проведен обширен профилактичен преглед или да бъде поставена диагноза и назначено лечение. Всичко това се постига, чрез телемедицинско устройство с отделни модули за различни изследвания, с алгоритми на изкуствен интелект за подробна оценка на здравето или поставяне на диагноза от разстояние.

Устройството, чрез което се извършва профилактика или диагностика е снабдено с модул за изследване на гърлото, отоскоп, термометър, стетоскоп и дерматологичен модул. С модулите се извършват следните изследвания: изследвания на уши, гърло и кожа, посредством снимка; изследване на бели дробове, сърце и коремна област, посредством аускултация; изследване на дишането, чрез аудио регистрация на кашлица и измерване на температура и сърдечен ритъм. 

Програмата е пилотна  и е предвидено да бъдат предоставени по един апарат  в комплекс за социални услуги „Гергана“, детска градина „Ален мак“ и специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ гр. Варна, с които да бъдат извършени профилактични прегледи на лица с намален имунитет, както и диагностика при възникнали остри състояния и болестни изменения.

През 2024 г. се планува обхващането до 600 лица от Община Варна.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: ДКЦ V „СВ. ЕКАТЕРИНА” ЕООД – ГР. ВАРНА

 1. Общинска програма “Здрави деца – здрави поколения (биологичен часовник)“ - 2024 г.

Програмата работи за повишаване информираността за репродуктивното здраве сред подрастващите, както и информиране за рисковете при планиране и отлагане на бременност в по-късен етап, здравословно хранене, начин на живот и др. По дигитален, интерактивен, достъпен и иновативен начин е идеята да се спечели вниманието на младите хора.

Главната цел на програмата е повишаване на информираността на младите хора за сексуалното и репродуктивното им здраве, психологическо и социално благополучие, без това да пречи на образованието и професионалната им реализация.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от:

 • СБАГАЛ „ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД;
 • Фондация „Искам бебе“.
 1. Общинска програма „Водна терапия за деца с увреждания и проблеми в развитието” - 2024 г.

Рехабилитационна програма за деца с увреждания и проблеми в развитието, която се провежда в подходяща водна среда.

Целта на програмата е да се установят индивидуалните потребности на децата и в зависимост от тях да се изготви програма за водна рехабилитация и адаптирано плуване със сертифициран инструктор под наблюдение на лекар, като заниманията се адаптират спрямо индивидуалния потенциал на всяко дете.

Водната рехабилитация и адаптираното плуване е широко използвано терапевтично средство при деца със скелетно-мускулни, сърдечносъдови, белодробни и невромускулни и ментални проблеми. В практиката, водната рехабилитация за деца с детска церебрална парализа (ДЦП) е част от тяхното комплесно лечение. 

През 2024 г. се планува обхващането до 65 деца с увреждания и проблеми в развитието от Община Варна.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: Фондация "Карин дом"

 1. Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания” - 2024г.

Програмата е насочена към медицинските специалисти, педагози и родители и има за цел тяхното обучение и подпомагане при ежедневната им грижа за деца с диабет и редки заболявания в детски ясли, детски градини, училища и социални заведения.

Диабетът е едно от най-социално значимите заболявания на нашето съвремие. Благодарение на напредъка в медицината и грижите на специалистите, животът на хората с диабет е пълноценен.

С изпълнение на програмата в дългосрочен план ще се подобрят грижите за децата с диабет в детските, учебните и социалните заведения на територията на Община Варна. Родителите на  деца с диабет няма да напускат работа, за да измерват нивата на кръвната глюкоза и поставят инсулин в детските яслите, детските градините, училищата и социалните заведения. Обучените медицински специалисти ще придобият допълнителни знания и увереност в ежедневната си работа с деца с диабет и редки ендокринни заболявания. Всичко това ще доведе до подобряване здравето, качеството на живот и самочувствието на децата с диабет, да се чувстват равнопоставени с всички останали деца.

Редките заболявания се дефинират като болести с честота под 5 на 10000 в общата популация. По същество, те са предимно генетични и засягат много по-често деца. Необходимо е децата с редки заболявания да се интегрират в детските, учебните и социалните заведения. Същевременно, за да е безопасна тази интеграция, медицинските специалисти трябва да придобият познания за грижата за всяко конкретно дете/диагноза, което е невъзможно без подкрепа от тесните специалисти в тази област.

През 2024 г. се планува обхващането до 70 деца с диабет или редки ендокринни заболявания от община Варна.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: Варненско дружество по детска ендокринология.

 1. Общинска програма „Обучение на специалистите работещи в детските ясли, яслените групи в детските градини и здравните кабинети в детски градини и училища” - 2024 г.

Програмата е свързана със заповед № РД-01-518/19.10.2022 г. на министъра на здравеопазването и е насочена към медицинските специалисти, педагозите, психолозите, детегледачките и здравните медиатори работещи в общинското здравеопазване и има за цел тяхното обучение, обновяване и надграждане на знанията, уменията и компетенциите в ежедневната им грижа за детското здраве и развитие.                                                                                    

През 2024 г. се планува обхващането до 609 медицински специалисти, педагози, психолози, детегледачки и здравни медиатори работещи в общинското здравеопазване.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

 

 

 

Top