нашите сайтове english

Общински програми

Общинска програма “Аз успявам” -  2020 г.

Оздравителна програма за профилактика и рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло и свързаните с него заболявания сред децата.

Наблюдава се трайна тенденция към увеличаване на броя на децата с наднормено тегло и затлъстяване още от най-ранна възраст. Основна причина за тази тенденция е несъответствието между енергоприема и енергоразхода, следствие от застоялия начин на живот, неправилния режим на хранене и липсата на двигателна активност. Наднорменото тегло и затлъстяването са предпоставка за възникване на много заболявания в по-късна възраст – диабет, хипертонична болест, атеросклероза и др. Борбата с наднорменото тегло и затлъстяването трябва да започне в ранна детска възраст, чрез правилно хранене и движение.

Програмата е насочена към подобряване на здравния статус на децата от детските градини и яслите  и учениците, акцентирайки върху здравословния начин на живот от ранна детска възраст, промяна на хранителните и двигателни навици.

През 2020 г. се планува обхващането до 200 деца с наднормено тегло и съпътстващи проблеми.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 – варна” еоод

 

Общинска програма “Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” -  2020 г.

Оздравителна програма за профилактика и рехабилитация на децата с  гръбначни изкривявания и деформации на гръдния кош.

Голям е броят на деца, които имат проблеми, свързани с изкривявания на гръбначния стълб. Причините за това състояние най-често са свързани с неправилна стойка и мускулен дисбаланс в тялото. Тенденцията, която се наблюдава сред подрастващите е снижаване на възрастта на децата с гръбначни изкривявания, деформации на гръдния кош и плоскостъпие. Липсата на занимания със спорт, тежките раници и седенето пред компютъра са основната причина за гръбначните изкривявания сред подрастващите.

Профилактиката трябва да започне докато децата са малки, от детските ясли и градини. Ранното откриване, правилната диагностика, адекватното лечение, подходящия активен двигателен режим могат да предотвратят неблагоприятните последици от тези заболявания.

През 2020 г. се планува обхващането до 300 деца с гръбначни изкривявания и плоскостъпие.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 – варна”  еоод

 

Общинска програма „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието” -  2020 г. 

Рехабилитационна програма за деца с увреждания и проблеми в развитието.

Целта на програмата е да се установят индивидуалните потребности на децата и в зависимост от тях да се изготви програма за хипотерапия под наблюдение на лекар, като заниманията се адаптират спрямо индивидуалния потенциал на всяко дете.

Хипотерапията е ефективна лечебна физкултура, при която основно средство е общуването на децата с коне и езда. Тя е предназначена за деца с увреждания. Световният опит категорично доказва, че деца с увреждания и проблеми в развитието се повлияват добре от този вид терапия. Терапевтичната езда подобрява качеството им на живот, като ги извежда на открито, раздвижва ги и подобрява тяхното емоционално и физическо състояние, има силен положителен психологически ефект от общуването с конете.

През 2020 г. се планува обхващането до 60 деца с увреждания и проблеми в развитието.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 – варна” еоод

 

Общинска програма “Скрининг на заболяванията на щитовидна жлеза” - 2020 г.

По данни от проведени проучвания на специалисти ендокринолози, всяка четвърта българка има проблем с щитовидната жлеза. Според  тях, най-застрашените възрастови групи са между 25 и 40-годишна възраст. Болестите на щитовидната жлеза са широко разпространени като до голяма степен оплакванията при тях могат да се свържат и с други заболявания, като началото на едно такова заболяване не е много демонстративно. Друг важен факт е това, че жените боледуват от 8 до 10 пъти по-често от мъжете. През последните години се забелязва устойчиво повишение на честотата на заболяванията на щитовидната жлеза, водещи до хормонална дисфункция, скъпоструващо и продължително лечение, инвалидизация и усложняване на други съпътстващи заболявания.

Скринингът, ранната диагноза и профилактиката са изключително важни при болестите на щитовидната жлеза.

През 2020 г. се планува обхващането до 1200  лица.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от:

СБАЛОЗ "МАРКО А. МАРКОВ" ЕООД;

ДКЦ ІІІ Варна ЕООД;

ДКЦ І „ Света Климентина“ ЕООД;

“ДКЦ 4 - Варна” ЕООД.

 

Общинска програма “Профилактика на женското здраве” - 2020 г.

Профилактична програма за гинекологични ултразвукови прегледи, чрез трансвагинална ехография и консултация за ранна диагностика на заболявания на органите на малкия таз.

Трансвагиналната ултразвукова диагностика е основен скринингов метод за ранна диагностика на туморни заболявания на яйчниците. Изследването е много информативно при неясна болка в тазовите органи, крампи, нередовна или липсваща менструация, вагинално кървене и други симптоми.

През 2020 г. се планува обхващането до 400 жени с оплаквания и симптоми за заболяване на органите в тазовата област.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  „ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД

 

Общинска програма “Скрининг на преканцерози на маточната шийка”- 2020 г.

При скрининга на преканцерози на маточната шийка е предвидено да се извърши  гинекологичен преглед и цитонамазка. Рискът от инвазивен рак на маточната шийка се намалява с до 90 % за жени, които редовно участват в организирани програми, при които се използват цитологично изследване. Девет от десет инвазивни ракови заболявания могат да бъдат предотвратени чрез ранен скрининг.

През 2020 г. се планува обхващането до 300 жени.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: 

СБАЛОЗ "МАРКО А. МАРКОВ" ЕООД;

ДКЦ 2 „СВ. ИВ. РИЛСКИ“ АСПАРУХОВО ЕООД;

ДКЦ ІІІ Варна ЕООД.

 

Общинска програма “Скрининг на очните заболявания” - 2020 г.

Скрининговата програма е насочена към две целеви групи – деца до 18 годишна възраст и граждани над 55 годишна възраст, които все още не са диагностицирани с очно заболяване:

Скрининга на очните заболявания при деца до 18 г. има за цел осигуряване на ранно диагностициране на очните заболявания, което стои в основата на успешното им лечение и осигуряване на нормалното физическо, умствено и психическо развитие на децата. Ранното откриване на амблиопия, (заболяване нелечимо след определена възраст) и рефракционни отклонения /късогледство, далекогледство, астигматизъм/ и тяхното лечение, осигуряват нормалното развитие на очния апарат, което способства за пълноценното развитие на децата.

През 2020 г. се планува обхващането до 300 деца на възраст до 18 г.

Скрининга на очните заболявания на граждани над 55 г. има за цел ранно откриване, профилактика и насочване за лечение на съдовите заболявания на ретината и макулната дегенерация, свързана с възрастта. С напредване на възрастта зачестяват съдовите инциденти и макулната дегенерация. Макулната дегенерация, свързана с възрастта е водеща причина за необратима загуба на зрение и слепота за хората над 55 год.

През 2020 г. се планува обхващането до 300 лица на възраст над 55 г.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД

 

Общинска програма “Профилактика на рака на гърдата” - 2020 г.

Програма е свързана с ранна диагностика и превенция на рака на гърдата.

В последните години в световен мащаб се наблюдава драстично увеличаване на заболеваемостта от злокачествената болест. Диагностициран в ранен стадий, ракът на гърдата е напълно лечим. 

Целта на програмата е извършване на профилактично изследване с най-модерния апарат, единствен във Варна и втори в страната. Иновативният метод на изследване е напълно безвреден и позволява откриване на туморно образувание с много малки размери – под 3 мм. Изследването се извършва на принципа на термографския метод с течни кристали извеждащ информация в 45 образа. При необходимост ще се извършва и ехография и/ или мамография.

През 2020 г. се планува обхващането до 450 жени.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: ДКЦ V „СВ. ЕКАТЕРИНА” ЕООД – ГР. ВАРНА

 

Общинска програма “Детско дентално здраве” - 2020 г.

Програма за превенция и профилактика на детското дентално здраве.

Световната здравна организация в своите стратегически документи подчертава нуждата от включване на програми за промоция и профилактика на оралните заболявания.   В европейски мащаб се отчита снижение на разпространението на зъбния кариес, като следствие от провеждащи се програми за профилактика на оралните заболявания.

Ранното откриване на зъбния кариес, заболяванията на пародонта и зъбно-челюстните деформации, спестяват болката на детето и скъпоструващото стоматологично лечение при усложнения.

Една от целите на програмата е да се мотивират родителите да водят редовно децата си на зъболекар и да придобият знания и умения за опазване на тяхното орално здраве.

През 2020 г. се планува обхващането до 700 деца.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: „ДЕНТАЛЕН  ЦЕНТЪР І - ВАРНА” ЕООД.

 

Общинска програма „Ранно откриване, превенция и профилактика на усложненията от диабета – диабетно стъпало“” - 2020 г.

Диабетът е социално значимо заболяване и може да предизвика много усложнения в здравословното състояние на човека. Той нарушава сърдечно-съдовата система, засяга много области на тялото, като очите, бъбреците, нервната система и др. При част от хората с диабет, се развиват проблеми със стъпалата, свързани с болестта. Състоянието на т.н. диабетно стъпало се развива като комбинация от различни причини. 

Консултирането на пациентите с повече от едно усложнение е затруднено, особено за тези с ортопедични оплаквания. Поради тази причина програмата предоставя комплексна грижа за лица с диабет, в това число здравно-образователни мероприятия, създаване на регистър и др.

През 2020 г. се планува обхващане  до 135 лица болни от диабет.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: “ДКЦ 4 - Варна” ЕООД.

 

Общинска програма „Профилактика на онкологични заболявания“ - 2020 г.

Всяка година се разкриват нови случаи на хора със злокачествени образования. При мъжете най-често се срещат ракът на белия дроб, на кожата, на простатата, на стомаха, на правото и дебелото черво. При жените най-характерен е ракът на гърдата, следван от рака на кожата и рака на шийката на матката. При всеки тумор има етап на развитие, когато той все още не е дал метастази. Лечебният ефект в този стадий е 100%. При напредналите в развитието си тумори лечението е нискоефективно и с голяма себестойност. Според онколозите над 1/3 от злокачествените заболявания могат да бъдат предотвратени чрез профилактика.

През 2020 г. се планува обхващане  до 500 лица.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от СБАЛОЗ "МАРКО А. МАРКОВ" ЕООД.

 

Общинска програма “Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества” - 2020 г.

Програма за провеждане на съпътстващи дейности към програмата за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди.

Целта на програмата е предоставяне на индивидуални консултации от психиатър и психолог на лицата зависими от психоактивни вещества и техните близки, индивидуални консултации на родители/роднини, които имат притеснения, че близките им злоупотребяват с психоактивни вещества, индивидуални сеанси с бременни жени зависими към хероин, индивидуална психотерапия, групова психотерапия, семейна терапия за пациенти.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от:  УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД –     гр. ВАРНА.

 

Общинска програма “Зеленият двор на Варна” - 2020 г.

Програма за ранно разпознаване на симптомите на отклонения във физическото, емоционалното и психо-моторното развитие на деца от 0-3 г. възраст, чрез модела на общуване „родители-деца-специалисти“.

Програмата е част от проекта на МУ „проф. д-р П. Стоянов“ – „Зеленият морски двор на Варна“ и дава възможност на децата за ранната им социализация -  чрез срещи и общуване на различни нива – родители – деца - специалисти. Общуването с детето се извършва в присъствието на различни специалисти - педиатър, психолог, логопед,  акушерка, медицинска сестра и др. Същите ще бъдат в помощ на родителите и децата чрез наблюдение, анализиране и експертно мнение. Чрез разпознаване на най-ранните симптоми за отклонение в дадена възрастова група, специалистите ще извършват целенасочена превенция на ранното детско развитие и при необходимост ще насочват към следващия етап – ранна детска интервенция.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от:  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ -  ГР. ВАРНА, ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания” -  2020 г.

Програмата е насочена към медицинските специалисти, педагози и родители и има за цел тяхното обучение и подпомагане при ежедневната им грижа за деца с диабет и редки заболявания в детски ясли, детски градини, училища и социални заведения.

Диабетът е едно от най-социално значимите заболявания на нашето съвремие.             С изпълнение на програмата в дългосрочен план ще се подобрят грижите за децата с диабет в детските, учебните и социалните заведения на територията на Община Варна. Родителите на  деца с диабет няма да напускат работа, за да измерват нивата на кръвната глюкоза и поставят инсулин в детските яслите, детските градините, училищата и социалните заведения. Обучените медицински специалисти ще придобият допълнителни знания и увереност в ежедневната си работа с деца с диабет и редки ендокринни заболявания. Всичко това ще доведе до подобряване здравето, качеството на живот и самочувствието на децата с диабет, да се чувстват равнопоставени с всички останали деца.

Редките заболявания по същество са предимно генетични и засягат много по-често деца. Необходимо е децата с редки заболявания да се интегрират в детските, учебните и социалните заведения. Същевременно, за да е безопасна тази интеграция, медицинските специалисти трябва да придобият познания за грижата за всяко конкретно дете/диагноза.

През 2020 г. се планува обхващането до 100 деца с диабет или редки ендокринни заболявания.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: Варненско дружество по детска ендокринология.