нашите сайтове english

Общински програми

ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ

 ЗА ПРОМОЦИЯ, ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА

ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ - 2023 г.

 

 

Общинска програма „Аз успявам” – 2023 г.

Оздравителна програма за профилактика и рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло и свързаните с него заболявания сред децата.

Наблюдава се трайна тенденция към увеличаване на броя на децата с наднормено тегло и затлъстяване още от най-ранна възраст. Основна причина за тази тенденция е несъответствието между енергоприема и енергоразхода, следствие от застоялия начин на живот, неправилния режим на хранене и липсата на двигателна активност. Наднорменото тегло и затлъстяването са предпоставка за възникване на много заболявания в по-късна възраст – диабет, хипертонична болест, атеросклероза и др. Борбата с наднорменото тегло и затлъстяването трябва да започне в ранна детска възраст, чрез правилно хранене и движение.

Програмата е насочена към подобряване на здравния статус на децата от детските градини и яслите  и учениците, акцентирайки върху здравословния начин на живот от ранна детска възраст, промяна на хранителните и двигателни навици.

През 2023 г. се планува обхващането до 50 деца с наднормено тегло и съпътстващи проблеми.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 – Варна” ЕООД

 

 

Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания”  -  2023 г.

         Оздравителна програма за профилактика и рехабилитация на децата с  гръбначни изкривявания и деформации на гръдния кош.

Голям е броят на деца, които имат проблеми, свързани с изкривявания на гръбначния стълб. Причините за това състояние най-често са свързани с неправилна стойка и мускулен дисбаланс в тялото. Тенденцията, която се наблюдава сред подрастващите е снижаване на възрастта на децата с гръбначни изкривявания, деформации на гръдния кош и плоскостъпие. Липсата на занимания със спорт, тежките раници и седенето пред компютъра са основната причина за гръбначните изкривявания сред подрастващите.

Профилактиката трябва да започне докато децата са малки, от детските ясли и градини. Ранното откриване, правилната диагностика, адекватното лечение, подходящия активен двигателен режим могат да предотвратят неблагоприятните последици от тези заболявания.

През 2023 г. се планува обхващането до 65 деца с гръбначни изкривявания и плоскостъпие.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 – Варна” ЕООД

 

  

Общинска програма „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието” -  2023 г.

Рехабилитационна програма за деца с увреждания и проблеми в развитието.

Целта на програмата е да се установят индивидуалните потребности на децата и в зависимост от тях да се изготви програма за хипотерапия под наблюдение на лекар, като заниманията се адаптират спрямо индивидуалния потенциал на всяко дете.

Хипотерапията е ефективна лечебна физкултура, при която основно средство е общуването на децата с коне и езда. Тя е предназначена за деца с увреждания. Световният опит категорично доказва, че деца с увреждания и проблеми в развитието се повлияват добре от този вид терапия. Терапевтичната езда подобрява качеството им на живот, като ги извежда на открито, раздвижва ги и подобрява тяхното емоционално и физическо състояние, има силен положителен психологически ефект от общуването с конете.

През 2023 г. се планува обхващането до 80 деца с увреждания и проблеми в развитието, от община Варна.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 – Варна” ЕООД

 

 

Общинска програма „Скрининг на заболяванията на щитовидна жлеза” - 2023 г.

По данни от проведени проучвания на специалисти ендокринолози, всяка четвърта българка има проблем с щитовидната жлеза. Според  тях, най-застрашените възрастови групи са между 25 и 40-годишна възраст. Болестите на щитовидната жлеза са широко разпространени като до голяма степен оплакванията при тях могат да се свържат и с други заболявания, като началото на едно такова заболяване не е много демонстративно. Друг важен факт е това, че жените боледуват от 8 до 10 пъти по-често от мъжете. През последните години се забелязва устойчиво повишение на честотата на заболяванията на щитовидната жлеза, водещи до хормонална дисфункция, скъпоструващо и продължително лечение, инвалидизация и усложняване на други съпътстващи заболявания.

Скринингът, ранната диагноза и профилактиката са изключително важни при болестите на щитовидната жлеза.

През 2023 г. се планува обхващането до 665  граждани на община Варна.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от:

 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ  ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р МАРКО А. МАРКОВ” ВАРНА ЕООД;
 • ДКЦ 1 „Света Климентина-Варна“ ЕООД;
 • ДКЦ 3 - Варна ЕООД;
 • ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД;
 • АМЦСМП „проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД.

 

 

Общинска програма „Скрининг на заболяванията на белия дроб” - 2023 г.

Програмата е комплексна и ще даде възможност на хора преболедували         COVID  19 да бъдат проследени за евентуални последици за здравето им, свързани най-вече с възможни увреждания на белите дробове, както и ранна диагностика на белодробните болести. Те са на второ място по причина за смъртност в България, като в световен мащаб подържат трето място. Тютюнопушенето, замърсеният въздух в градската среда и честите инфекции са ключови моменти за тези заболявания. За Република България няма официална статистика за заболеваемостта от  бронхообструктивни  заболявания. Според данни от Национален център по здравна информация  и Регионалните здравни инспекции, само 1/5 от всички болни с бронхиална астма и ХОББ са потърсили лекарска помощ и се лекуват. Белодробният карцином е едно от най-разпространените злокачествени заболявания - около  25% от всички карциноми. Мъжете са засегнати три пъти повече от жените най-често във възрастта между 50 и 60 години, а 8% от пациентите са под 40 годишна възраст. За съжаление няма ранни симптоми, които да говорят за това заболяване. Най- често се открива случайно на рентгенография или при други изследвания. Ранната диагностика е от решаващо значение за лечението и възпрепятстване на усложнения. Всяко белодробно заболяване изисква прецизни диагностични подходи и компетентна лекарска помощ.  

         През 2023 г. се планува обхващането до 666  граждани на община Варна.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от:

 • ДКЦ 1 "СВ. КЛЕМЕНТИНА-Варна" ЕООД;
 • ДКЦ 2 „СВ. ИВ. РИЛСКИ – АСПАРУХОВО-Варна“ ЕООД;
 • ДКЦ 3 - Варна ЕООД;
 • ДКЦ 4 - ВАРНА ЕООД;
 • ДКЦ 5 Варна „СВ. ЕКАТЕРИНА” ЕООД;
 • ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД;
 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ  ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р МАРКО А. МАРКОВ” ВАРНА ЕООД.

 

 

Общинска програма „Скрининг на очни заболявания” - 2023 г.

Скрининговата програма е насочена към граждани над 50 годишна възраст, които все още не са диагностицирани с очно заболяване. Програмата има за цел ранно откриване, профилактика и насочване за лечение на съдовите заболявания на ретината и макулната дегенерация, свързана с възрастта. В България, както и в другите европейски държави, се наблюдава тенденцията за застаряване на населението. Полиморбидността, която се асоциира с напредване на възрастта, включва и очна патология – зачестяват съдовите инциденти и макулната дегенерация, свързана с възрастта, а макулната дегенерация свързана с възрастта е водеща причина за необратима загуба на зрение и слепота в Европа.

През 2023 г. се планува обхващането до 250 лица на възраст над 50 г. от Община Варна. 

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД

 

 

Общинска програма „Контрол на миопия и ранно детско зрение” - 2023 г.

Скрининговата програма има за цел осигуряване на ранно диагностициране на очните заболявания и отклонения в най-ранна детска възраст, което стои в основата на успешното им лечение и осигуряване на нормалното физическо, умствено и психическо развитие на децата. Ранното откриване на амблиопия (заболяване нелечимо след определена възраст) и рефракционни отклонения (миопия, хиперметропия, астигматизъм) и тяхното лечение, осигуряват нормалното развитие на очния апарат, което способства за пълноценното развитие на децата и включването им в  учебния процес.

През 2023 г. се планува обхващането до 250 деца на възраст до 18 г. от Община Варна.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД

 

 

Общинска програма „Профилактика на сънната апнея” - 2023 г.

Програма за ранна диагностика на обструктивна (периферна) сънна апнея. Целта на програмата е скрининг и диагностика на анатомичните нива на обструкция при хора с риск от развитие на синдрома на обструктивна сънна апнея, които имат симптоми на хъркане и апноитични паузи по време на сън.

Сънната апнея е потенциално нарушение и се свързва с хъркане и неправилно дишане през цялата нощ.

При сънна апнея дишането на практика спира за цели минути наведнъж, докато индивидът спи. Когато дишането спре, нивото на кислород в кръвта спада и се получава недостиг на кислород.

Освен, че нарушава нормалния сън и причинява крайна сънливост, сънната апнея се свързва и с други по-сериозни здравни проблеми, където рискът е сериозен, защото болният е застрашен от инсулт, инфаркт, различни ритъмни нарушения на сърцето.

Страдащите от сънна апнея се будят уморени и с главоболие, лесно се изтощават, имат склонност към по-високо от нормалното кръвно налягане, по-често получават сърдечен удар от останалото население и са изложени на по-голям риск от сърдечносъдови заболявания. Диагностичното изследване за сънна апнея не се поема от НЗОК, което лишава голяма част от страдащите от този проблем, да си направят необходимото изследване.

През 2023 г. се планува обхващането до 333 лица.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: МБАЛ „СВЕТА АННА” – ВАРНА АД

 

 

Общинска програма „Скрининг на заболявания на простатната жлеза” -    2023 г.

Peзyлтaтитe oт мaщaбнo eвpoпeйcko изcлeдвaнe пokaзвaт, чe peдoвнитe изcлeдвaния нa пpocтaтнaтa жлeзa нaмaлявaт cмъpтнocттa oт paka нa пpocтaтaтa c пoвeчe oт 20%. B cвeтoвeн мaщaб paka нa пpocтaтaтa e втopoтo нaй-paзпpocтpaнeнo злokaчecтвeнo зaбoлявaнe пpи мъжeтe. Провеждането на скpинингови програми зa pak нa пpocтaтaтa, би довело до пoнижаване на cмъpтнocттa oт тoвa зaбoлявaнe. Paкът нa пpocтaтнaтa жлeзa мнoгo pядko възниkвa пpи мъжe нa възpacт дo 40 гoдини, нo pиckът oт тoвa зaбoлявaнe знaчитeлнo ce yвeличaвa cлeд 50-гoдишнa възpacт.

В програмата е предвидено ехографско изследване на простатната жлеза при възрастни мъже над 40 г., при които рискът е най- висок.

През 2023 г. се планува обхващането до 300 мъже. 

Изпълнението на програмата ще се осъществява от:

 • ДКЦ 1 "СВ. КЛЕМЕНТИНА-Варна" ЕООД;
 • ДКЦ 3 - Варна ЕООД;
 • ДКЦ 4 - ВАРНА ЕООД;
 • ДКЦ 5 Варна „СВ. ЕКАТЕРИНА” ЕООД;
 • ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД.

 

 

Общинска програма „Профилактика на рака на гърдата” -2023 г.

Програма е свързана с ранна диагностика и превенция на рака на гърдата.

В последните години в световен мащаб се наблюдава драстично увеличаване на заболеваемостта от злокачествената болест. Годишно в България се регистрират около 3900 нови случая и все по-често заболелите са на възраст 30-35 години. Ракът на гърдата е на второ място, като причина за смъртност. Всяка година от това заболяване умират между 1300 и 1400 българки. Диагностициран в ранен стадий, ракът на гърдата е напълно лечим. 

Целта на програмата е извършване на профилактично изследване с най-модерния апарат, единствен във Варна и втори в страната. Иновативният метод на изследване е напълно безвреден и позволява откриване на туморно образувание с много малки размери – под 3 мм. Изследването се извършва на принципа на термографския метод с течни кристали, извеждащ информация в 45 образа. При необходимост ще се извършва и ехография и/ или мамография.

         През 2023 г. се планува обхващането до 180 жени от община Варна.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: ДКЦ 5 Варна  „СВ. ЕКАТЕРИНА” ЕООД

 

 

Общинска програма „Профилактика на онкологични заболявания“ - 2023 г.

У нас има 200 000 души със злокачествени образувания. Всяка година се разкриват нови 26 000 случая, което е два пъти повече отпреди 20 години. Специалистите са категорични, че честотата на тези заболявания ще нараства. При мъжете най-често се среща ракът на белия дроб, следва този на кожата, простатата, стомаха, правото и дебелото черво. При жените най-характерен е ракът на гърдата, следван от рака на кожата и рака на тялото и шийката на матката. При всеки тумор има етап на т.н. локално(местно) развитие, когато той не е дал метастази. Лечебният ефект в този стадий е 100%. Не е така при напредналите в развитието си тумори. Лечението при тях е нискоефективно и изисква голям арсенал от лечебни подходи с голяма себестойност. Онколозите считат, че над 1/3 от злокачествените заболявания могат да бъдат предотвратени чрез профилактика.

През 2023 г. се планува обхващане  до 175 лица.

          Изпълнението на програмата ще се осъществява от:  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р МАРКО А. МАРКОВ” ВАРНА ЕООД;

 

 

Общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества” - 2023 г.

Програма за провеждане на съпътстващи дейности към програмата за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди.

Целта на програмата е предоставяне на индивидуални консултации от психиатър и психолог на лицата зависими от психоактивни вещества и техните близки, индивидуални консултации на родители/роднини, които имат притеснения, че близките им злоупотребяват с психоактивни вещества, индивидуални сеанси с бременни жени зависими към хероин, индивидуална психотерапия, групова психотерапия, семейна терапия за пациенти.

Провеждането на такива допълнителни мероприятия увеличава положителния ефект от лечението на зависими пациенти, което от своя страна е важно не само за тях, но и за техните семейства и близки.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от:  УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД – гр. ВАРНА.

 

 

Общинска програма „Профилактика на женското здраве” - 2023 г.

            Профилактична програма за гинекологични ултразвукови прегледи, чрез трансвагинална ехография и консултация за ранна диагностика на заболявания на органите на малкия таз.

Трансвагиналната ултразвукова диагностика е основен скринингов метод за ранна диагностика на туморни заболявания на яйчниците. Изследването е много информативно при неясна болка в тазовите органи, крампи, нередовна или липсваща менструация, вагинално кървене и други симптоми.

През 2023 г. се планува обхващането до 420 жени с оплаквания и симптоми за заболяване на органите в тазовата област.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от:

 1. “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  „ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД;
 2. ДКЦ 1 "СВ. КЛЕМЕНТИНА-Варна" ЕООД.
 3. ДКЦ 2 „СВ. ИВ. РИЛСКИ – АСПАРУХОВО-Варна“ ЕООД;
 4. ДКЦ 3 - Варна ЕООД;
 5. ДКЦ 4 - ВАРНА ЕООД.

 

 

Общинска програма „Скрининг на преканцерози на маточната шийка” - 2023 г.

При скрининга на преканцерози на маточната шийка е предвидено да се извърши  гинекологичен преглед и цитонамазка. Рискът от инвазивен рак на маточната шийка се намалява с до 90 % за жени, които редовно участват в организирани програми, при които се използват цитологично изследване. Девет от десет инвазивни ракови заболявания могат да бъдат предотвратени чрез ранен скрининг.

През 2023 г. се планува обхващането до 446 жени.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: 

 1. ДКЦ 1 "СВ. КЛЕМЕНТИНА-Варна" ЕООД;
 2. ДКЦ 2 „СВ. ИВ. РИЛСКИ – АСПАРУХОВО-Варна“ ЕООД;
 3. ДКЦ 3 - Варна ЕООД;;
 4. ДКЦ 4 - ВАРНА ЕООД;
 5. ДКЦ 5 Варна „СВ. ЕКАТЕРИНА” ЕООД;
 6. ДКЦ "ЧАЙКА" ЕООД.
 7. АМЦСМП „ проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД.

 

 

Общинска програма „Ултразвуков скрининг за хромозомни аномалии в първи триместър” - 2023 г.

Профилактична програма за бременни в 11-13 г.с. - трансабдоминален ултразвуков преглед и консултация за ранна диагностика на аномалии на плода.

Ултразвуковото изследване е неинвазивен метод за пренатална оценка на плода, плацентата, околоплодната течност и кръвния ток в майчините и феталните съдове. Чрез него може да се оцени растежът и развитието на плода, да се диагностицират аномалии, да се контролира извършването на инвазивни манипулации, да се търсят маркери за хромозомни аномалии на плода. Препоръчва се при всяка бременност, но изследването не е включено в пакета дейностти по програма «Майчино здравеопазване», заплащани от НЗОК.  

През 2023 г. се планува обхващането до 62 бременни жени.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  „ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД;

 

 

Общинска програма „Профилактично течно-базино цитологично изследване на маточната шийка” - 2023 г.

Профилактична програма на рака на шийката на матката, насочена към жени над 18 г., чрез прецизен метод на изследване. Течно-базираната цитология представлява подобрен вариант на традиционната цитонамазка. Предимствата на метода пред конвеционалната цитонамазка е изботстраняването на субективизма на изследващия хистопатолог.

Рискът от инвазивен рак на маточната шийка се намалява с до 90 % за жени, които редовно участват в организирани програми, при които се използват цитологично изследване. Девет от десет инвазивни ракови заболявания могат да бъдат предотвратени чрез ранна профилактика.

През 2023 г. се планува обхващането до 111 жени.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  „ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД;

 

 

Общинска програма „Водна рехабилитация за деца с увреждания и проблеми в развитието” - 2023 г.

Рехабилитационна програма за деца с увреждания и проблеми в развитието, която се провежда в подходяща водна среда в „КАРИН ДОМ”. Програмата е подходяща за деца с увреждания и проблеми в развитието от 2 до 14 годишна възраст.

Целта на програмата е да се установят индивидуалните потребности на децата и в зависимост от тях да се изготви програма за водна рехабилитация. Заниманията във водна среда се определят спрямо индивидуалния потенциал на всяко дете.

През 2023 г. се планува обхващането до 60 деца с увреждания и проблеми в развитието от Община Варна.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от:  ФОНДАЦИЯ „КАРИН ДОМ”

 

Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания” -  2023 г.

Програмата е насочена към медицинските специалисти, педагози и родители и има за цел тяхното обучение и подпомагане при ежедневната им грижа за деца с диабет и редки заболявания в детски ясли, детски градини, училища и социални заведения.

Диабетът е едно от най-социално значимите заболявания на нашето съвремие. Благодарение на напредъка в медицината и грижите на специалистите, животът на хората с диабет е пълноценен.

С изпълнение на програмата в дългосрочен план ще се подобрят грижите за децата с диабет в детските, учебните и социалните заведения на територията на Община Варна. Родителите на  деца с диабет няма да напускат работа, за да измерват нивата на кръвната глюкоза и поставят инсулин в детските яслите, детските градините, училищата и социалните заведения. Обучените медицински специалисти ще придобият допълнителни знания и увереност в ежедневната си работа с деца с диабет и редки ендокринни заболявания. Всичко това ще доведе до подобряване здравето, качеството на живот и самочувствието на децата с диабет, да се чувстват равнопоставени с всички останали деца.

Редките заболявания се дефинират като болести с честота под 5 на 10000 в общата популация. По същество, те са предимно генетични и засягат много по-често деца. Необходимо е децата с редки заболявания да се интегрират в детските, учебните и социалните заведения. Същевременно, за да е безопасна тази интеграция, медицинските специалисти трябва да придобият познания за грижата за всяко конкретно дете/диагноза, което е невъзможно без подкрепа от тесните специалисти в тази област.

През 2023 г. се планува обхващането до 70 деца с диабет или редки ендокринни заболявания от община Варна.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: ВАРНЕНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

 

 

Общинска програма „Зеленият двор на Варна” -2023 г.

Програма за ранно разпознаване на симптомите на отклонения във физическото, емоционалното и психо-моторното развитие на деца от 0-3 г. възраст, чрез модела на общуване „родители-деца-специалисти“.

Програмата е част от проекта на МУ „проф. д-р П. Стоянов“ – „Зеленият морски двор на Варна“ и дава възможност на децата за ранната им социализация -  чрез срещи и общуване на различни нива – родители – деца - специалисти. Общуването с детето ще се извършва в присъствието на различни специалисти - педиатър, психолог, логопед,  акушерка, медицинска сестра и др. Същите ще бъдат в помощ на родителите и децата чрез наблюдение, анализиране и експертно мнение. Чрез разпознаване на най-ранните симптоми за отклонение в дадена възрастова група, специалистите ще извършват целенасочена превенция на ранното детско развитие и при необходимост ще насочват към следващия етап – ранна детска интервенция.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от:  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ГР. ВАРНА, ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

 

Общинска програма „Обучение на специалистите работещи в детските ясли, яслените групи в детските градини и здравните кабинети в детски градини и училища” - 2023 г.

Програмата е свързана със заповед № РД-01-518/19.10.2022 г. на министъра на здравеопазването и е насочена към медицинските специалисти, педагозите, психолозите, детегледачките и здравните медиатори работещи в общинското здравеопазване и има за цел тяхното обучение, обновяване и надграждане на знанията, уменията и компетенциите в ежедневната им грижа за детското здраве и развитие.                                                                                    

През 2023 г. се планува обхващането до 609 медицински специалисти, педагози, психолози, детегледачки и здравни медиатори работещи в общинското здравеопазване

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ГР. ВАРНА, ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Top