нашите сайтове english

Лечебни заведения

ДКЦ

 • ДКЦ 1 "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА – ВАРНА" ЕООД

Адрес: гр. Варна, бул. "Съборни" №40

http://www.dkc1varna.com

 • ДКЦ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" - АСПАРУХОВО - ВАРНА ЕООД

Адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Народни будители” №5

http://www.dkc2varna.info

 • ДКЦ 3 – ВАРНА ЕООД

Адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бул. "Константи и Фружин"

http://dkc3.com

 • ДКЦ 4 - ВАРНА ЕООД

Адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” №100

https://dkc4varna.com

 • ДКЦ 5 ВАРНА „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕООД

Адрес: гр. Варна, ул. „Сава“ №2

http://www.dkc5varna.com

 • ДКЦ ЧАЙКА ЕООД

Адрес: гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров” №2

http://www.dkcchayka.bg

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

 • МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 – ВАРНА ЕООД

Адрес: гр. Варна, ул."Селиолу" 39 А

     http://www.mcrsm-varna.com

 • ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І - ВАРНА ЕООД

Адрес: гр. Варна, бул.”Съборни” № 24

http://www.dentalcentre-varna.com

 

БОЛНИЦИ

 • МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА - ВАРНА" АД

Адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” №100

 • УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД – ВАРНА

Адрес: гр. Варна, Бул. "Хр. Смирненски" №1

https://www.svetamarina.com

 • МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  - ВАРНА КЪМ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

Адрес: гр. Варна, Бул. "Хр. Смирненски" №3

https://www.vma.bg

http://www.svetaanna-varna.com

 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ - ВАРНА” ЕООД

Адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” №150

http://www.agvarna.bg

 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р МАРКО А. МАРКОВ - ВАРНА” ЕООД

Адрес: База 1 - гр. Варна, бул. „Цар Освободител” №100

Адрес: База 2 - гр. Варна, Местност "Вилите",  кв.Аспарухово

http://varnaoncology.org

 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА ЕООД

Адрес: гр. Варна, ул. „Дойран” №15

http://www.eyehospital-varna.com

 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВАРНА ЕООД

Адрес: гр. Варна, ул. „Мануш войвода” №11А

Адрес: Пневмо- фтизиатрично отделение - община Варна, с.Звездица,

м- ст „Амонал”

http://tubvarna.com

Top