нашите сайтове english

Детски ясли

На територията на община Варна има 12 общински детски ясли с 66 яслени групи, равномерно разпределени в различните райони на града. В самостоятелните детски ясли се приемат деца на възраст от 3 месеца до 35 месеца след класиране, съгласно „Правилата и критериите за прием в детски ясли“. Подава се заявление онлайн или на място в детските ясли. В 18 детски градини има яслени групи, където децата се обгрижват от 40 медицински сестри. При кандидатстване за работа в детска ясла се подава заявление към директора на съответната детска ясла.

Заявление кандидатстване за длъжност счетоводител в счетоводство към Филиал „Детски ясли“, Община Варна

Заявление кандидатстване за длъжност директор на детска ясла 

Заявление за кандидатстване за работа към Филиал детски ясли

Прием в детски ясли на територията на община Варна

 

 

Top