нашите сайтове english

Eднократна финансова помощ за лечение на безплодие

Община Варна е една от първите в страната разработила и въвела правила и административна процедура за отпускане на финансова помощ за лечение на репродуктивни проблеми на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Общината. Средствата се отпускат с одобрението на Общински съвет-Варна.

Със заповед на Кмета са утвърдени правила за отпускане на финансова помощ за лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на  семейни начала, лечимо преди всичко със съвременните методи на асистираните репродуктивни техники /АРТ/.

Правила за отпускане на финансова помощ от Община Варна за лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Варна

Процедурата по подаване на документи е значително облекчена. От кандидатите не се изискват: свидетелство за съдимост, документ за платени осигуровки, наличието или отсъствието задължения към Община Варна, които се проверяват по служебен път.

За по-подробна информация заинтересованите лица могат да се обръщат към Дирекция „Здравеопазване“ на Община Варна на телефон: 052/820-239.

 

Необходими документи:

Документи за кандидатстване

Top