нашите сайтове english

Полезни връзки

  1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА

Адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница” №3

http://www.rzi-varna.com

e-mail: office@rzi-varna.com

 

  1. РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ВАРНА

Адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” №76-Г

e-mail: varna@nhif.bg

 

  1. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ВАРНА

Адрес: гр. Варна, ул. „Софроний Врачански” №19

https://odbh-varna.com

e-mail: odbh@odbh-varna.com

 

  1. ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ВАРНА

Адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница” №3

      https://www.csmp-varna.com

 e-mail: office@csmp-varna.com

 

  1. РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ – ВАРНА

Адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” №100

http://web.rcth-varna.com

e-mail: rcth_varna@abv.bg

Top