нашите сайтове english

Естетизация и модернизация на градската среда във Варна

Проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и има за цел повишаване качеството на живот, социалното включване и екологичната среда, посредством реализиране на обекти от Инвестиционната програма на Варна в частта градското развитие.

„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“