нашите сайтове english

Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза

Проект "Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза" се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и има за цел надграждане на реализираните компоненти и избраната алтернатива в проект „Интегриран градски транспорт на Варна“, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., чрез реконструкция и разширяване на улични артерии за масовия градски обществен транспорт, закупуване на нови превозни средства и внедряване на интелигентни транспортни системи.

ПРОЕКТ № BG16RFOPO01-1.002-0003 „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ TPAHCПOPT НА BAPHA - BTOPA ФАЗА“

 

Брошура по проект "Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза" 

 

Прессъобщение във връзка с провеждането на официална церемония „Откриване на обект“ „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил Левски“ в участъка от „Подвис“ до бул.“8- ми Приморски полк“ 

 

Прессъобщение във връзка с провеждането на официална церемония „Откриване на обект“ „Реконструкция на улична мрежа бул.“Осми Приморски полк“ в участъка от бул.“Васил Левски“ до бул. „Христо Смирненски“

Прессъобщение във връзка с проведена встъпителната пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ 

Прессъобщение във връзка с проведена „Първа копка“ на обект„Първи май” в обхват от ул."Мара Тасева", кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв. 'Аспарухово'- кв. 'Галата'по плана на 29 м. р., район 'Аспарухово', гр. Варна

Прессъобщение във връзка с проведена „Първа копка“ на обект „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул.“Цар Освободител“ в обхват от бул. “Приморски“ до бул. “Княз Борис І“..... и на обект: „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски

Прессъобщение във връзка с провеждането на официална церемония „Първа копка“ по проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“

Прессъобщение във връзка с провеждането на пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“

Прессъобщение във връзка с провеждането на официална церемония „Първа копка“ по проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“

Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза

Прессъобщение за организирана встъпителна пресконференция в рамките на проект ''Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза''

Top