нашите сайтове english

Регионално и транспортно развитие на региона Дунав - Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и далечния Изток

Проект „Regional and Transport Development in the Danube- Black Sea (DBS) Region towards a Transnational Multiport Gateway Region“ - “Регионално и транспортно развитие на региона Дунав - Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и далечния Изток“ се финансира по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Основната цел на проекта е да се проучи възможността и се подпомогне създаването на Черноморски високотехнологичен парк.

Danube-Black Sea (DBS) - Регионално и транспортно развитие на региона дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток

Регионално и транспортно развитие на региона дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток

 

Top