нашите сайтове english

Интелигентни и устойчиви градове (mySMARTLife)

Проект „Интелигентни и устойчиви градове“ (mySMARTLife)", финансиран по Програма Хоризонт 2020 на Европейската Комисия. Проектът има за цел да се разработи стратегия за градската трансформация в подкрепа на градовете в определянето на преходни модели, като подходящ начин за достигне високо ниво на компетентност в процеса на развитие, справяне с основните предизвикателства на града и прогрес към „интелигентни хора“ и концепции за „интелигентна икономика“.   

Проект „Интелигентни и устойчиви градове“