нашите сайтове english

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна

Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”  е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ В резултат от проекта е подобрена инфраструктурата в регион Варна, свързана с опазване на околната среда в съответствие със стандартите на ЕС, чрез подобряване на инфраструктурата в областта на управлението на отпадъците чрез създаване на функционална и екологосъобразна система за управление на отпадъците в общините Аксаково, Белослав и Варна.

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)

Top