нашите сайтове english

ОП "Комплекс за детско хранене"

ОП „Комплекс за детско хранене“ е специализирано звено на Община Варна, с предмет на дейност приготвяне на храната за децата от 10 месечна до 3 годишна възраст. Това се извършва при спазване на изискванията за рационално и диетично хранене в кърмаческа и ранна детска възраст за деца от неорганизирания контингент (непосещаващи детски ясли и яслени групи в ОДЗ) и за деца от организирания контингент (посещаващи детски ясли и яслени групи в ОДЗ) на територията на Община Варна.

Интернет страница:https://opkdhvarna.com

Top