нашите сайтове english

Програми, отчети и други документи

Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2020 година

Средства за занимания по интереси – Бюджет 2019 г.

Общински колективен трудов договор в сферата на образованието 2019 г.

Корекция на бюджета за 2019 г. в държавно делегираните дейности от функция "Образование" във връзка с промяна на натуралните показатели към 15.09.2019 г. в общинските детски градини и училища

Корекция на бюджета за 2018 г. в държавно делегираните дейности от функция „Образование“ във връзка с промяна на натуралните показатели към 15.09.2018 г. в общинските детски градини и училища

Протокол от първото заседание на пълния състав на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към Община Варна

Списък на класираните детски градини и училища, кандидатствали с проектно предложение по Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2019 година

Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2019г.