нашите сайтове english

Справочна информация

Работно време на администрацията

сутрин от 8.30 до 12.30ч.
следобед от 13.30 до 17.30ч.

 

Работно време на Информационнен център за административни услуги

от 8.00 до 18.00ч.

 

В изпълнение на Заповед № 3334/18.09.2013 г. на Кмета на Община Варна:

Когато в служебните помещения на дирекция „Информационно и административно обслужване”, дирекция „Местни данъци”, както и в Информационен център за административни услуги в края на обявеното работно време има потребители, работата на звената продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 2 часа от края на регламентираното работно време.

Top