нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0769/08.03.2023 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 10.04.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от „Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0769/08.03.2023 г. за прекратяване на категоризaции на туристически обект Апартамент за гости „В22“ находящ се в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“ , к-с „Сирена Апартмънтс“ с удостоверение за категория №1818/03.07.2019г.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0770/08.03.2023 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 10.04.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от „Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0770/08.03.2023 г. за прекратяване на категоризaции на туристически обект : Апартаменти за гости "107", находящ се в гр. Варна, к.к. „Златни Пясъци“, к-с „Сирена апартмънтс“, вх.В, ет.5, ап.107 с удостоверение за категория №1817/03.07.2019г.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Съобщение във връзка с издадена Заповед №0486/14.02.2023 г.  за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 10.04.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от „Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0486/14.02.2023 г. за прекратяване на категоризaции на туристически обект : Апартаменти за гости "Дима 4", находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №31, ет.4, ап. 7 с удостоверение за категория №1759/13.05.2019г.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Top