нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 3210/03.09.2020 г.  за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 04.09.2020 г.

         На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от „Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 3210/03.09.2020 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект: Класически ресторант „Смол Сити кафе“, находящ се на адрес: гр. Варна, к.к. „Св.Св.Константин и Елена“, ПИ 10135.2569.295.1.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 3184/28.08.2020 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 01.09.2020 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 27, ал. 3 Наредбата за изискванията към категоризираните местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости:

- Заповед № 3184/28.08.2020 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект: Снек-бар "Френдс", находящ се в гр. Варна, к.к. „Чайка“, ул. "572", № 80.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".