нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед №2789/09.09.2022  г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 12.09.2022 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от „Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед №2789/09.09.2022 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект – Специализиран ресторант "Магдалена", находящ се на адрес: гр. Варна, К.к. "Зл. пясъци", УПИ І, кв.5, яхтено пристанище.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Съобщение във връзка с издадена Заповед №2597/24.08.2022 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 26.08.2022 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 20, т. 1 от Наредбата за изискванията към категоризираните местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости :

- Заповед № 2597/24.08.2022 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект: Бар-клуб "Еротик клуб 69“, находящ се на адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, ПИ 10135.513.265.3, к-кс „Магура“.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед №2582/24.08.2022 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обекти - 25.08.2022 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от „Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2582/24.08.2022 г. за прекратяване на открита категоризирани туристически обекти по приложен списък.

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

9

10

11

8778

1

Снек-бар

"Джъст пинг"; "Just pink"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Кабакум", Морски плаж "Кабакум - Централен", обект №14

8766

2

Класически ресторант

"Сиймен"; "Seaman"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", ПИ № 10135.513.420

 

 

 

 

           П Р И Л О Ж Е Н И Е     К Ъ М    З А П О В Е Д   № 3817/ 26.11.2021

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

9

10

11

8925

3

Кафе-клуб

"Острова"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, "Централен Кооперативен пазар", Търговски обект № 194

8923

4

Кафе-бар

"Мода бар"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ."ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК", № 119

8910

5

Кафене

"Дорадо"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ТОДОР ИКОНОМОВ" № 15

8917

6

Кафе-бар

"Бар 27"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ПОДВИС", № 27, вх. Б

       

           П Р И Л О Ж Е Н И Е     К Ъ М    З А П О В Е Д   № 4114/ 14.11.2021

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

9

10

11

8935

7

Ресторант с чуждестранна кухня

"Баумгартен"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", № 11

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

Top