нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на определена категория на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 1672/22.05.2023 г. за прекратяване категорията на туристически обект - 23.05.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 1672/22.05.2023 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Къща за гости „Сан Стефано“, находящ се в гр. Варна, находящ се в гр. Варна, ул. „Сан Стефано“, №17 с удостоверение за категория № 2190/08.03.2021 г.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 1334/25.04.2023 г. за прекратяване категорията на туристически обект - 26.04.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2, ал. 2 и ал. 3 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 1334/25.04.2023 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартаменти за гости „Деси“, находящ се в гр. Варна, ул. „Любен Каравелов“ № 77, ет. 3, ап. 9.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 1333/25.04.2023 г. за прекратяване категорията на туристически обект - 26.04.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2, ал. 2 и ал. 3 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 1333/25.04.2023 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Стаи за гости „Вила Стефи“, находящ се в гр. Варна, с.о. Ален мак, УПИ №XXI-59, кв. 4.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед №1103/11.04.2023 г. за прекратяване категорията на туристически обект - 12.04.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 137, ал. 1, т. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за туризма:

Заповед №1103/11.04.2023 г. за прекратяване категорията на следните туристически обект поради неявяване на заявителите за получаване на категорийната символика в законовия тримесечен срок:

       

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД  № 1550/ 02.06.2022

         

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

Категория

Места на открито

Места на закрито

Брой легла в МН

Фирма/Име, седалище/местожителство и постоянен адрес на собственика

8987

1

Снек-бар

"Морска котва"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", кв. 11, парцел XXIII-3341-б

1*

50

 

 

Димитричка Тодорова Георгиева
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, к.к. "Чайка", кв. 11, парцел XXIII-3341-б

9012

2

Класически ресторант

"Сиймен"; "Seaman"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", ПИ № 10135.513.420

1*

90

10

 

"Анжелина-Варна" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул."Дрин", № 1, вх. В, ап. 48

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД  №2025/ 04.07.2022

 

 

 

 

 

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

Категория

Места на открито

Места на закрито

Брой легла в МН

Фирма/Име, седалище/местожителство и постоянен адрес на собственика

9028

3

Снек-бар

"Танго"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", хотел "Танго", ПИ101305.2573.14.14

1*

34

16

 

"Галерия Тур - Варна" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Ген. Скобелев" № 19, вх. Б, ап. 43
 Тел: 0888212272

9035

4

Класически ресторант

"Ной"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ПИ № 3077 А

2*

30

20

 

Веселин Христов Данов
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, м-ст "Св. Никола", №47

9040

5

Класически ресторант

"При Лало"

обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, УЛ. "ЗДРАВКО ЧАКЪРОВ", № 9, вх. Б, ет. 1

2*

20

70

 

"Беллиссима Света" ЕООД
 Адрес: 9649, обл.Добрич, с. Кранево, ул. "България" № 1

9052

6

Бар-клуб

"Калигула"

обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район Приморски, к.к."Златни пясъци", ПИ № 10135.513.253.45

1*

 

30

 

"Рай 2017" ООД
 Адрес: 4230, обл.Пловдив, гр. Асеновград, ж.к. "Запад", ул. "Лозница" № 8, вх.Б, ет.1, ап.6

       

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД  № 2485/ 08.08.2022

         

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

Категория

Места на открито

Места на закрито

Брой легла в МН

Фирма/Име, седалище/местожителство и постоянен адрес на собственика

9062

7

Сладкарница

"Пекарна Краси"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДУБРОВНИК", № 4

1*

16

4

 

Стефан Николаев Бъчваров
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 197, ет. 4
 Тел: 0888 629 564

9078

8

Специализиран ресторант барбекю, грил или скара

"Дъ Бийч", "The Beach"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, "Крайбрежна алея",  кв. 3, УПИ II-"за морски бани", ПИ № 10135.1509.13.71.3, ет. 1

1*

120

30

 

"Лазурен бряг 91" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, бул."Владислав Варненчик", № 279 А

9081

9

Снек-бар

"Барбарон - капана"

гр. Варна, адм.район Аспарухово, Морски плаж "Аспарухово", обект №41

1*

150

 

 

"Ди Ен Трейд" ЕООД, ЕИК 204243891, 1000, обл.София, гр. София, ж.к."Хаджи Димитър", бл. 57 Б, вх. Б, ап. 38, тел:0895611535

9083

10

Коктейл-бар

"Джу бокс клуб"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", партерен етаж на "Развлекателен комплекс"/к-с "Магура"/, до х-л "Атлас"

1*

 

50

 

"Утро - 3000" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ж.к. "Младост" бл.146, вх. 5, ап.10
 Тел: 0878914321

9084

11

Снек-бар

"Ултра клуб"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", к-с "Магура", до х-л "Атлас", ПИ № 10135.513.265.3.1

1*

100

 

 

"Омар БГ" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр.Варна, ул „Преслав“ № 48, ет. 3

9085

12

Кафе-бар

"Фамилия"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."РУСЕ", № 13

1*

10

30

 

Христо Андреев  Ишков
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр.Варна, ул. "Русе" №13

       

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД              №2752/05.09.2022

         

9091

13

Снек-бар

"Джъст пинк"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст "Кабакум", Морски плаж "Кабакум - Централен", обект №14

1*

50

 

 

"НВН 2017" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Цар Борис III", № 68
 Тел: 0897340330

9096

14

Класически ресторант

"Здравец"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", поземлен имот пл. № 3420

2*

20

30

 

"Кралина-59 - Тачкови С-ие" СД
 Адрес: 4120, обл.Пловдив, с. Катуница, Община Садово, П.К. 4120
 Тел: 03117 2660

9102

15

Кафе-сладкарница

"Вазов 9", "Vazov 9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ." ИВАН ВАЗОВ" № 9

3*

6

36

 

Ирена Иванчева Ситтиг
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр.Варна, бул. "Княз Борис I" №382, ет.4, ап.13
 Тел: 0879423144

9114

16

Снек-бар

"Бюфет - Ла Кафетария"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, Крайбрежна алея, Морски плаж "Варна-Централен", ПИ Ид.№ 10135.1509.13.1.7

1*

20

20

 

"Лазурен бряг 91" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 279-А
 Тел: 0887961019

2282

17

Хотел

"Здравец"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", поземлен имот пл. № 3420

2*

 

48

116

"Кралина-59-Тачкови С-ие" СД
 Адрес: 4120, обл.Пловдив, с. Катуница, Община Садово, П.К. 4120
 Тел: 03117 2660

 Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top