нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на определена категория на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0111/14.01.2022г.  за прекратяване категорията на туристически обект - 17.01.2022 г.

На основание чл. 137 ал. 1, т.4, ал.2, ал.3  и ал.4 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед 0111/14.01.2022г. за прекратяване на определена категория на туристически обекти:

  1. Специализиран ресторат „Каре“ – к.к. „Чайка ПИ №137, адм. №69“;
  2. Снек-бар „Хуго“ – ул. „Железни врата“ №42;
  3. Ресторат с бълг. кухня „Ресторант Пчелина“, с.о. „Франга дере и Кокарджа“№ 10135.2551.390;
  4. Кафе-бар „Синг ит“ – бул. „Васил Левски“, №33;
  5. Закусвалня „“Бий гардън“ – ул. „Прилеп“, №173, ет.3;
  6. Снек-бар „Амигос“ – ул. „Ген. Киселов“ бл.64, ет.1.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 3954/07.12.2021г.  за прекратяване категорията на туристически обект - 09.12.2021 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед 3954/07.12.2021г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости "Нати 01", находящ се в гр. Варна, ул.“Стефан Стамболов“, №8, ет.2, ап.3.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top