нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на определена категория на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0382/03.02.2023 г. за прекратяване категорията на туристически обект - 06.02.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2, ал. 2 и ал. 3 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед 0382/03.02.2023 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартаменти за гости „Грамофон“, находящ се в гр. Варна, ул. „Ген. Радко Димитриев“ № 12, вх. Б, ет. 3, ап. 8.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0291/30.01.2023 г. за прекратяване категорията на туристически обект - 02.02.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед 0291/30.01.2023 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартаменти за гости "В-47", находящ се в гр. Варна, ул. к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ ул. 67, №4, вх.В,е т.3, ап.47.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед №0100/13.01.2023 г. за прекратяване категорията на туристически обект - 16.01.2023 г.

 На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2, ал. 2 и ал. 3 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед 0100/13.01.2023 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартаменти за гости „Студио 3.3“, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 26-Б, ет. 3, ап. 3.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед №0099/13.01.2023 г. за прекратяване категорията на туристически обект - 13.01.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 0099/13.01.2023 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Пиано-бар „Ноти“, находящ се в гр. Варна, УЛ. "ЦАР СИМЕОН I", № 26.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top