нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на определена категория на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0740/18.03.2021г. за прекратяване категорията на туристически обект - 19.03.2021 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства:

- Заповед 0740/18.03.2021г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Класически ресторант "Кайзер тераса", находящ се в гр. Варна, "Крайбрежна алея", Плаж „Централен-Север“, ет.1.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0673/17.03.2021г. за прекратяване категорията на туристически обект - 18.03.2021 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед 0673/17.03.2021г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости "1-18", находящ се в гр. Варна, ул.“Ст. Вълчанов“, №7, сграда 5, вх.1, ет.5, ап.18.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0674/17.03.2021г. за прекратяване категорията на туристически обект - 18.03.2021 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед 0674/17.03.2021г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости "1-12", находящ се в гр. Варна, ул.“Ст. Вълчанов“, №7, сграда 5, вх.1, ет.3, ап.12.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0675/17.03.2021г. за прекратяване категорията на туристически обект - 18.03.2021 г.

На основание чл. 168 от Закона за туризма, „За настъпила промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 168, от Закона за туризма за отразяване на настъпила промяна на вписани обстоятелства:

- Заповед 0675/17.03.2021г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Снек-бар "Ел Капан", находящ се в гр. Варна, морски плаж „Варна централен.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0345/12.02.2021г. за прекратяване категорията на туристически обект - 12.02.2021 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед 0345/12.02.2021г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости „40“, находящ се в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“,№40“,вх.В, ет.1, ап.15.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0338/11.02.2021г. за прекратяване категорията на туристически обект - 11.02.2021 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед 0338/11.02.2021г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости „40“, находящ се в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ул.“67“, №4, Комплекс „Сплендит“, сграда 11, вход В, ет.2, ап.40.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0017/07.01.2021г. за прекратяване категорията на туристически обект - 08.01.2021 г.

         На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед 0017/07.01.2021г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Бунгала "Вила Деница", находящ се в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ул. №45, №10.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

Top