нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на определена категория на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед № № 2791/09.09.2022 г. за прекратяване категорията на туристически обект - 09.09.2022 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед 2791/09.09.2022 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Коктейл-бар "Кафе Кафе", находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 2, Гранд Мол.

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 2750/05.09.2022 г. за прекратяване категорията на туристически обект - 07.09.2022 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от „Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 2750/05.09.2022 г. за прекратяване на открита категоризирани туристически обекти по приложен списък.

№ на удостоверението

№ по ред

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

9

10

11

8975

1

Закусвалня

"Гостилница чичо Митко"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ул. "Царевец" № 6

8980

2

Класически ресторант

"Тарикати"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДЕВНЯ", № 12

2248

3

Къща за гости

"Ален мак"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", УПИ № ХVІІ-1296, кв. 85

2250

4

Семеен хотел

"Ной"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ПИ № 3077 А

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

Top