нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на определена категория на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 3219/21.09.2023г.  за прекратяване  категорията на туристически обект - 02.10.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 3219 - 21.09.2023г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости "Саут бийч", находящ се в гр. Варна, адм.район „Одесос“, бул. „Приморски“ № 91, вх. Б, ет. 4, ап. 27.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 3175/15.09.2023 г.  за прекратяване  категорията на туристически обект - 18.09.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед №3175/15.09.2023:

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

Категория

Места на открито

Места на закрито

Брой легла в МН

Фирма/Име, седалище/местожителство и постоянен адрес на собственика

ЕИК/ЕГН

Наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс на лицето, извършващо дейността

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9156

1

 

Бар-клуб

"Бейс"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ."ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", № 38

1*

 

150

 

"Никос Трейд 11" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр.Варна, ул.”Братя Шкорпил” № 2, ет. 3, об.1

201427605

"Бейс 2022" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр.Варна, бул.„Андрей Сахаров” № 11, ет. 7, ап. 41
 Тел: 0897930632

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

Категория

Места на открито

Места на закрито

Брой легла в МН

Фирма/Име, седалище/местожителство и постоянен адрес на собственика

ЕИК/ЕГН

Наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс на лицето, извършващо дейността

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9180

2

 

Класически ресторант

"Джиджи"

обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДЕВНЯ", № 12

3*

50

100

 

"Багеди Ауто" ООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Тролейна" № 8
 Тел: 052505959

103819397

"Джиджи М 2022" ЕООД
 Адрес: 9103, обл.Варна, с. Звездица, ул. "Полк. Продан Таракчиев" № 35
 Тел: 0898615327

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

Категория

Места на открито

Места на закрито

Брой легла в МН

Фирма/Име, седалище/местожителство и постоянен адрес на собственика

ЕИК/ЕГН

Наименование, седалище, адрес на управление, тел., факс на лицето, извършващо дейността

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9193

3

 

Кафе-аперитив

"Червило"

обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ."ДОКТОР ЖЕЛЕЗКОВА" № 4

2*

10

40

 

"БЛ Инвестмънт" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" № 87, ап. 18

203898564

"ИКК Инвест" ЕООД
 Адрес: 9000, обл.Варна, гр. Варна, ул. "Георги Бакалов" № 17, вх. 1, ет. 1, ап. 4
 Тел: 0896025895, 0879344311

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед №2722/11.08.2023 г.  за прекратяване  категорията на туристически обект - 11.08.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 2722-11.08.2023г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости "Силвър Хаус", находящ се в гр. Варна, адм.район „Одесос“, ул. „Бдин“, № 14 Б, ет. 1, ап. 2.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед №2204/03.07.2023г.  за прекратяване  категорията на туристически обект - 03.07.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 2204/03.07.2023 г. и Заповед № 2205/03.07.2023  за прекратяване на определена категория на туристически обект: Семеен хотел "Соларис" и Снек-бар "Соларис", находящ се в гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", № 129 "б".

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед №2209/03.07.2023г.  за прекратяване категорията на туристически обект - 03.07.2023 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 2209 - 03.07.2023г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Къща за гости „Кристи“, находящ се в гр. Варна, к.к. Чайка, парцел I-3581, "Вилна зона".

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Top