нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за потвърждаване на определената категория на туристическите обекти по чл.133 от ЗТ

Съобщениe във връзка с издаденa Заповед 1234/10.05.2021г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 3 (три) месеца - 11.05.2021 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед: 

I. На основание чл. 131, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма и издадено удостоверение за открита процедура по категоризиране №1902-П от 28.01.2021 във връзка с чл.130, ал.1 от Закона за туризма:

- Заповед № 1234/10.05.2021 г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 3 (три) месеца.

Top