нашите сайтове english

Общински детски градини и подготвителни групи в училища

Общински детски градини и подготвителни групи в училища

Приемът в общинските детски градини и подготвителните групи в училища се осъществява чрез електронен регистър и Правила, в които са регламентирани условия, срокове и необходими документи за записване, отписване и преместване.

Списък на детски градини

Прием в общински детски градини и подготвителни групи в училища

 

    Top