нашите сайтове english

Общински детски градини

Общински детски градини

Приемът в общинските детски градини се осъществява чрез електронен регистър и Правила, в които са регламентирани условия, срокове и необходими документи за записване, отписване и преместване.

Списък на детски градини

Прием в общинските детски градини