нашите сайтове english

Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2016 г.

Top