нашите сайтове english

Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние - УСЛУГА № 9016

УСЛУГА  № 9016

Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услугата:
Информационен център; При искане на експресна услуга, същата се заявява на гишета от № 1 до № 4 , Сектор ”Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО”

Място на предоставяне на услугата:
Гишета  от  № 1 до № 4 , Сектор “Гражданско състояние”- Дирекция “ИАО”

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:
чл. 80 и чл. 88 от ЗГР

Необходими документи:
1.    Заявление 
2.    Лична карта
3.    Нотариално заверено пълномощно

Такса на административната услуга:                  
- обикновена услуга:    3.00 лв.
- бърза услуга:              5.00 лв.
- експресна услуга:      10.00 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
обикновена услуга:    7 дни
бърза услуга:              3 дни
експресна услуга:      1 ден

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

9016-бланка

Top