нашите сайтове english

Присвояване на ЕГН - УСЛУГА № 9023

УСЛУГА № 9023
Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Информационен център.

Място на предоставяне на услугата:
 Гише № 9-11, сектор ЕСГРАОН, дирекция “ИАО”

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга :
чл.11 от ЗГР

Необходими документи:
1.    Заявление
2.    Анкетна карта
3.    Указ за придобиване на българско гражданство ( за лица придобили бълг.гражданство)
4.    Уведомително писмо от РДВР
5.    Заявление за постоянен адрес
6.    Адресна карта за настоящ адрес
7.    Нотариално заверено пълномощно

Цена на административната услуга:                  
обикновена:                   5.00 лв.
бърза:                             10.00 лв.
   
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
обикновена услуга:      7 дни
бърза услуга:                3 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

9023-бланка

Top