нашите сайтове english

Изготвяне на копие от реперен карнет - УСЛУГА №9086

УСЛУГА №9086 

Изготвяне на копие от реперен карнет 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: § 4 и чл. 55 от ЗКИР 

Необходими документи: 

Цена на административната услуга:  

-         обикновена услуга – 5,00 лв.

-         бърза услуга – 10,00 лв.

-         експресна услуга – 15,00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

-         обикновена услуга - 7 дни

-         бърза услуга – 5 дни

-         експресна услуга – до 3 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок 

Изтегли документи

9086-бланка