нашите сайтове english

Съгласуване на доброволна делба - УСЛУГА №9096

УСЛУГА №9096 

Съгласуване на доброволна делба 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл. 19, ал.1 и ал.4 от ЗУТ 

Необходими документи:

  1. Документ за собственост
  2. Техническа експертиза за делба и скицата-проект към нея
  3. Пълномощно, ако се подава от упълномощено лице 

Цена на административната услуга:  

- обикновена услуга  - 5 лв.

- бърза услуга -          10 лв.

- експресна услуга -   15 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

- обикновена услуга -    7 дни  

- бърза услуга -               5 дни

- експресна услуга -      3 дни   

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок 

Изтегли документи

9096-бланка