нашите сайтове english

Заверка на удостоверение за степен за завършеност на строеж (след изтичане на двумесечен срок от издаването му) - УСЛУГА №9097

УСЛУГА №9097 

Заверка на удостоверение за степен за завършеност на строеж (след изтичане на двумесечен срок от издаването му) 

Място за подаване на искането за извършване на адм. услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.3, ал.3 на Прил. 2 към ЗМДТ и чл.181, ал.2 от ЗУТ 

Необходими документи:

  1. Удостоверение за степен на завършеност на строеж;
  2. Документ за собственост на поземления имот или учредено право на строеж;
  3. Копие от издаденото разрешение за строеж;
  4. Копие от протокола за линия и ниво със съответни заверки /изкоп, цокъл, корниз, било/;
  5. Копие от акт обр.14 за приемане на конструкцията, ако сградата е завършена в груб строеж; 

Такса на административната услуга:  25 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:    до 10 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 2 месеца, съгласно Заповед № 4238/ 11.12.2006г на Кмета на Община Варна

Изтегли документи

    Top