нашите сайтове english

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ - УСЛУГА №9107

УСЛУГА №9107

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: ЗУТ, НОАМТЦУТОВ 

Необходими документи:

Документ за собственост /при нужда/; 

Такса на административната услуга:10 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга - 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок 

Изтегли документи

9107-бланка