нашите сайтове english

Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци - УСЛУГА №9124

УСЛУГА №9124

Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.18, ал.2 от Закона за управление на отпадъците. 

Необходими документи:

  1. Копие от Удостоверение за насочване на строителни отпадъци и земни маси;
  2. Карта на гр. Варна - 2бр.;
  3. Списък с регистрационните номера на транспортиращите средства. 

Такса на административната услуга: 40 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: съгласно срока посочен в заявлението;

Изтегли документи

9124-бланка