нашите сайтове english

Протоколни правила при провеждане на градски празници и чествания

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагам на Вашето внимание „Протоколни правила при провеждане на градски празници и чествания", съгласувани и одобрени от Началника на Канцеларията на Командира на Военноморските сили и от Директора на Дирекция „Държавен протокол" към Министерство на външните работи на Република България. Същите ще бъдат прилагани от Община Варна при организирането на официални градски тържества.

 

Протоколни правила при провеждане на градски празници и чествания

 

Следният правилник да се прилага при провеждане на всички публични празници и чествания, организирани или съорганизирани от Община Варна.

1.Правила за поднасяне на венци и цветя с военен ритуал

   1.1. Право на използване на венценосци по време на военен ритуал имат:

         1.1.1. Органите на национална и местна власт.

         1.1.2. Военноморските сили на Република България.

         1.1.3. Варненска и Великопреславска митрополия.

         1.1.4. Народни представители от действащото Народно събрание - при условие, че присъстват на   церемонията.

         1.1.5. Общински съвет Варна.

         1.1.6. Генералните и почетни консули на чужди държави, акредитирани за територията на Община Варна.

         1.1.7. Съюз на ветераните от войните и Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

   1.2. При поднасяне на венци и цветя стриктно се спазва следната последователност:

          1.2.1. Областен управител на Област Варна.

          1.2.2. Кмет на Община Варна.

          1.2.3. Командир на Военноморските сили на Република България.

          1.2.4. Варненска и Великопреславска митрополия.

          1.2.5. Депутати от действащото Народно събрание на Република България, избрани от 03 МИР    Варна, присъстващи на ритуала.

          1.2.6. Общински съвет Варна.

          1.2.7. Генерални консули на чужди държави, акредитирани зз територията на Община Варна, разпределени по реда на тяхното акредитиране.

          1.2.8. Почетни консули на чужди държави, акредитирани за територията на Община Варна.

          1.2.9. Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи.

          1.2.10. Апелативен съд - Барна.

          1.2.11. Окръжен съд - Варна.

          1.2.12. Районен съд - Варна.

          1.2.13. Административен съд - Варна.

          1.2.14. Апелативна прокуратура - Варна.

          1.2.15. Окръжна прокуратура - Варна.

          1.2.16. Районна прокуратура - Варна.

          1.2.17. Районни кметства към Община Варна.

          1.2.18. Съюз на ветераните от войните и Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Всички останали политически партии, организации и движения, неправителствени организации, съюзи, сдружения, културно-просветни дружества, учебни заведения и граждани, поднасят венци и цветя след края на официалното честване. Изключение правят всички организации, носещи името на възпоменания. Същите се вписват в списъка на официалните организации, поднасящи венци и цветя.

При присъствие на официални лица, описани в чл. 87 от Правилника за прилагане на закона за държавния протокол, същите се включват в официалната церемония по ред, описан в Правилника за прилагане на закона за държавния протокол.

 

  1. Правила за поднасяне на венци и цветя без военен ритуал

При поднасяне на венци и цветя без военен ритуал важат правилата от т, 1 от Протоколни правила при провеждане на градски празници и чествания. Венци и цветя се поднасят собственоръчно от представителя на институцията или с осигурени от негова страна венценосци.

 

С уважение

______ П ______

Розалина Димитрова

Директор на дирекция „Канцелария на кмета"

 

Top