нашите сайтове english

Декларации от № 301 до № 450

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата Декларация за имущество и интереси
301   Даниела Стоянова Петрова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 2.5.2019  
302   Красимира Тенева Стефанова   УЧРАУ Ст. специалист "Деловодител" 2.5.2019  
303   Юлия Илиева Димитрова   ДГ№28"Пролет" Директор 2.5.2019  
304   Тонко Николов Тонков   УСКОР Специалист "Екологичен контрол и опазване на реда" 2.5.2019  
305   Йорданка Милкова Тонкова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 2.5.2019  
306   Стефка Петрова Петрова   ОСИСД Гл. експерт "Общинска приватизация" 2.5.2019  
307   Христина Руменова Олянова   УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 2.5.2019  
308   Маргарита Кирилова Минчева   ФСД Старши счетоводител 2.5.2019  
309   Димитър Василев Димитров   Превенции Секретар на МКБТХ 2.5.2019  
310   Кремена Кирилова Манолова   АГУП Гл. експерт "Част архитектурна" 2.5.2019  
311   Елеонора Володиева Павлова    ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 2.5.2019  
312   Надежда Христова Кирчева-Христова   УЧРАУ Гл. експерт "Технически архив" 2.5.2019  
313   Десислава Ангелова Тодорова    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 2.5.2019  
314   Мария Нинкова Лозанова   КОБС Мл. експерт "Съдебни преписки и дела" 2.5.2019  
315   Нели Димитрова Евлогиева    КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 2.5.2019  
316   Доброслав Николов Дойчев   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 2.5.2019  
317   Магдалена Стоянова Стефанова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 2.5.2019  
318   Антония Диянова Генова   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 2.5.2019  
319   Борислав Методиев Бундев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 2.5.2019  
320   Марин Петров Даскалов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 3.5.2019  
321   Милена Руменова Недялкова   ФиБ Гл. инспектор "Контрол собствени приходи"  3.5.2019  
322   Елена Колева Христова   ОМД Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 3.5.2019  
323   Даниела Стоянова Тодорова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 3.5.2019  
324   Марияна Панталеймонова Ганчева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 3.5.2019  
325   Мария Деянова Апостолова     МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 3.5.2019  
326   Елка Стоянова Дойчева   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 3.5.2019  
327   Галина Русева Йовчева   ДГ№32"Моряче" Директор 3.5.2019  
328   Аршагуи Дикран Киркорова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 3.5.2019  
329   Виктор Николаев Колев   АГУП Гл. специалист "Регулация" 3.5.2019  
330   Марина Ивова Илиева     МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 3.5.2019  
331   Венелин Александров Стаменов   МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 3.5.2019  
332   Мария Кирилова Канзафирова   МД Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" 3.5.2019  
333   Миглена Тончева Златева   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 3.5.2019  
334   Лиляна Господинова Стефанова   МД Гл. експерт "Информационни системи и база данни" 3.5.2019  
335   Елена Георгиева Кенарова   ОМД Началник отдел "Образование" 3.5.2019  
336   Стоян Аргиров Аргиров   ОП УПО Директор 3.5.2019  
337   Петко Стоянов Бойновски   ОСИСД Директор 3.5.2019  
338   Дарина Тодорова Йотовска   ФиБ Гл. инспектор "Контрол собствени приходи"  3.5.2019  
339   Елена Иванова Бояджиева   АГУП Ст. експерт "Кадастрални и регулационни изменения" 3.5.2019  
340   Кина Тончева Цанева    ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 3.5.2019  
341   Надя Михайлова Михайлова    ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 3.5.2019  
342   Ивета Иванова Гьонова   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 3.5.2019  
343   Яна Станчева Станчева    УЧРАУ Гл. експерт "Административно обслужване" 3.5.2019  
344   Живко Атанасов Стамболов   УЧРАУ Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 3.5.2019  
345   Светла Христова Ненова   ОМД Счетоводител 3.5.2019  
346   Флора Мъгърдич Дюлгерян   КДР Технически сътрудник 3.5.2019  
347   Ирина Желязкова Ангелова   ИАО Гл. специалист "Актосъставяне"  3.5.2019  
348   Таня Маринова Василева   СД Директор 3.5.2019  
349   Ивелина Кирилова Илиева-Димитрова   СД Гл. инспектор "Социални услуги за деца" 3.5.2019  
350   Веска Добрева Янакиева   ДГ№8"Христо Ботев" Директор 3.5.2019  
351   Даниела Емилова Чучуганова-Маринова     УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 3.5.2019  
352   Пламена Любенова Гочева    ИАО Мл. експерт "Актосъставяне"  3.5.2019  
353   Галя Живкова Никова   АГУП Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 3.5.2019  
354   Станислав Светлев Стилянов   КК Гл. експерт "Протокол" 3.5.2019  
355   Мария Людмилова Бадинова   КК Гл. експерт "Връзки с обществеността" 3.5.2019  
356   Владимир Николов Стойков   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 3.5.2019  
357   Невяна Тодорова Петрова   УСКОР Инспектор "Екологичен контрол" 3.5.2019  
358   Антоанета Михайлова Стоянова   АГУП Гл. специалист "Кадастър" 3.5.2019  
359   Людмила Илиева Дикова   КОБС Началник отдел 3.5.2019  
360   Лорина Николаева Янева   ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 3.5.2019  
361   Крум Ламбов Стефанов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 3.5.2019  
362   Евгения Пейчева Иванова   ИАО Гл. специалист "Обредни дейности"  3.5.2019  
363   Стоянка Вълканова Недева   ИАО Гл. експерт "Локална база данни" 3.5.2019  
364   Мария Цветанова Петрова   АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 3.5.2019  
365   Любослава Аргирова Аргирова   ВК Гл. инспектор "Предварителен финансов контрол по СФУК" 3.5.2019  
366   Дарина Иванова Зафирова    ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 3.5.2019  
367   Дора Петкова Кръстева   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 3.5.2019  
368   Христинка Маринова Стоянова   ОСИСД Гл. специалист "Издирване и завземане на ОС" 3.5.2019  
369   Петя Цветанова Петрова   ПНО Юрисконсулт 3.5.2019  
370   Луиза Арам Каспарян   СД Началник на отдел 3.5.2019  
371   Валентина Райкова Жекова    ИАО Гл. специалист "Актосъставяне"  3.5.2019  
372   Дарина Иванова Неделчева   ИАО Мл. експерт "Актосъставяне"  3.5.2019  
373   Полина Янкова Костадинова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 3.5.2019  
374 25 Надежда Илкова Иванова   ДГ 19 Славейче Директор 3.5.2019  Чл. 35, ал. 1, т.2
375   Петър Стоянов Ангелов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 7.5.2019  
376   Бисерка Иванова Янева   ДГ№30"Синчец" Директор 7.5.2019  Чл. 35, ал. 1, т.2
377   Явор Ценков Цветков   АГУП Гл. експерт "Подземен кадастър" 7.5.2019  
378   Валя Владимирова Илиева   АГУП Гл. специалист "Подземен кадастър" 7.5.2019  
379   Маргарита Златева Недялкова   ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 7.5.2019  
380   Рая Николова Караниколова   УСКОР Инспектор "Контрол и регистрация" 7.5.2019  
381   Радка Иванова Тодорова   ОМД Началник отдел  7.5.2019  
382   Янка Тодорова Асенова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци"      7.5.2019  
383   Мими Христова Георгиева   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи"  7.5.2019  
384   Кристина Стоянова Демирова   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 7.5.2019  
385   Стоян Георгиев Веселинов   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 7.5.2019  
386   Станислав Огнянов Йолов   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 7.5.2019  
387   Гергана Костадинова Танчева    МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи"  7.5.2019  
388   Маргарита Донева Вълканова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 7.5.2019  
389   Жулиен Иванов Стефанов   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 7.5.2019  
390   Дарина Иванова Иванова   ОМД Гл. експерт "Младежки проекти и обучения" 7.5.2019  
391   Дора Колева Дякова   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 7.5.2019  
392   Елка Илиева Костова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 7.5.2019  
393   Джемиле Исмаилова Джелилова   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 7.5.2019  
394   Петя Симеонова Симеонова   КОБС Гл. експерт "Контрол и координация административни преписки към ОбС" 7.5.2019  
395   Юлия Костова Славова   ИАО Началник отдел 7.5.2019  
396   Маргарита Маринова Петрова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 7.5.2019  
397   Борислав Василев Станчев   Превенции Главен експерт "Превенции" 7.5.2019  
398   Олег Ангелов Колев   ИИБ Гл. eксперт "Свлачища и укрепване на територии"   7.5.2019  
399   Татяна Иванова Славова   СД Гл. инспектор "Социални услуги за хора с увреждания" 7.5.2019  
400   Людмила Павлова Михайлова   АГУП Гл. специалист "Архитектура" 7.5.2019  
401   Десислава Спасова Кръстева     УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 7.5.2019  
402   Милена Стефанова Иванова   УЧРАУ Ст. специалист "Техническо осигуряване" 7.5.2019  
403   Диана Янкова Димова - Кирчева   ИИБ Гл. експерт "Устройствени планове и регионални програми" 7.5.2019  
404   Петранка Желева Николова   ДГ№21"Калина Малина" Директор 7.5.2019  
405   Събина Недева Атанасова   Превенции Старши счетоводител 7.5.2019  
406   Велина Ганчева Димитрова   УЧРАУ Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване" 7.5.2019  
407   Мария Петрова Домусчиева   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 7.5.2019  
408   Елена Стефанова Михова   Здравеопазване Гл. експерт "Детско и училищно здравеопазване" 7.5.2019  
409   Веселин Радев Кателиев   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 8.5.2019  
410   Галина Делчева Петрова   ОМД Гл. експерт "Строителство" 8.5.2019  
411   София Георгиева Колева   ОСИСД Гл. експерт "Търгове и конкурси по ЗОС" 8.5.2019  
412   Валентин Цвятков Пранжев   СД Гл. инспектор "Социални дейности и жилищно настаняване" 8.5.2019  
413   Александър Боянов Кулов   ОСИСД Мл. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 8.5.2019  
414   Иванина Димитрова Чиколова   Туризъм Младши експерт "Морска политика, маркетинг и анализи" 8.5.2019  
415   Марин Йорданов Николов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 8.5.2019  
416   Илияна Русева Тимнева   Здравеопазване Началник на отдел 8.5.2019  
417   Снежанка Дойчева Иванова   УСКОР Гл. инспектор "Екологичен контрол" 8.5.2019  
418   Стоян Тодоров Ненчев   ПНО Главен юрисконсулт 8.5.2019  
419   Лилия Валентинова Люцканова   АГУП Гл. експерт "Част архитектурна" 8.5.2019  
420   Елена Атанасова Гюзелева   КК Началник отдел "Канцелария на кмета" 8.5.2019  
421   Розалина Донкова Димитрова   КК Директор 8.5.2019  
422   Теодора Колева Добрева   УС Началник отдел СМО 8.5.2019  
423   Силвия Ненчева Найденова   АГУП Мл. експерт "Градоустройство" 8.5.2019  
424   Ирена Божидарова Митева   АГУП Гл. експерт "Енергийна ефективност" 8.5.2019  
425   Румяна Василева Георгиева   ОСИСД Гл. инспектор "Земеразделяне, поддържане и планиране" 8.5.2019  
426   Свилен Петков Абушев   ОСИСД Гл. експерт "Концесии" 8.5.2019  
427   Радост Желева Кръстева   АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 8.5.2019  
428   Славка Георгиева Павлова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 8.5.2019  
429   Даниела Иванчева Клинкова    РКИ Гл. специалист "Регистратор на класифицирана информация" 8.5.2019  
430   Бистра Маринова Димова   ЕНОП Началник отдел 8.5.2019  
431   Юлиана Петрова Кожухарова   УС Директор 8.5.2019  
432   Николай Дамянов Дамянов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 8.5.2019  
433   Тодор Николов Колев   УСКОР Гл. инспектор "Екологичен контрол" 8.5.2019  
434   Йордан Димитров Иванов   ОМД Гл. експерт "Младежки бази" 8.5.2019  
435   Мария Христова Върбанчева   ОМД Гл. експерт "Финанси" 8.5.2019  
436   Димитър Георгиев Алатов   ПВНБССЛ Управител 8.5.2019  
437   Росен Иванов Димитров   РКИ Гл. експерт "Завеждащ Регистратура за класифицирана информация" 8.5.2019  
438   Славничка Ангелова Ангелова   ОМД Гл. експерт "Детски градини" 8.5.2019  
439   Валентина Христова Велкова   Спорт Главен счетоводител 8.5.2019  
440   Пенка Пейкова Анастасова   Спорт Мл. експерт "Спортни дейности за ветерани, хора със специални нужди и социален туризъм" 8.5.2019  
441   Елза Димитрова Хараламбиева   Спорт Главен експерт "Спортни дейности" 8.5.2019  
442   Нина Златева петрова   Спорт Старши счетоводител 8.5.2019  
443   Кристиан Антонов Димитров   Спорт Директор 8.5.2019  
444   Мила Дианова Цонева   Спорт Ст. експерт "Спортни дейности" 8.5.2019  
445   Данчо Станимиров Илиев   Спорт Главен експерт "Спортни дейности" 8.5.2019  
446   Анна Стефанова Колева   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 8.5.2019  
447   Георги Димитров Георгиев   КДР Началник отдел  8.5.2019  
448   Миглена Минкова Щерева   МД Главен юрисконсулт 8.5.2019  
449   Емил Борисов Димитров   МД Главен юрисконсулт 8.5.2019  
450   Красимира Симеонова Дишева   МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 8.5.2019  
    Top