нашите сайтове english

Функциониране на Областен информационен център - Варна

Проект „Функциониране на областен информационен център – Варна“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ и има за цел да надгради постигнатото до момента чрез осигуряване, функционирането на ОИЦ и повишаване информираността на гражданите, достъпността до информация и популяризиране възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2014-2020.

 

Проект „Функциониране на областен информационен център – Варна“

Top