нашите сайтове english

Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2018 г.

    Top