нашите сайтове english

Декларации от № 751 до № 850

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата  Декларация за имущество и интереси
751 33 Янислава Иванова Георгиева   ОП Спорт - Варна Главен счетоводител 24.6.2019  
752 34 Деница Константинова Шалева   ФСД Старши счетоводител 27.6.2019  
753 35 Стоянка Петкова Балъкова-Вълчева   ИИБ Старши експерт "Водовземане на минерални води и съоръжения" 10.7.2019  
754 36 Даниел Петков Димитров   ПВНБССЛ Управител 11.7.2019  
755 39 Стефка Георгиева Панайотва   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 12.7.2019  
756 41 Георги Тодоров Иванов   УСКОР Началник на отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка4 18.7.2019  
757 42 Пламена Тенкова Чолакова   ИИБ Ст. Инспектор "Контрол водовземане на мин. Води и съоръжения" 25.0.72019  
758 37 Грета Василева Станчулова   ЕНОП Мл. Експерт ОПРиОП 29.7.2019  
759 38 Десислава Ангелова Михова   ТИЦ главен експерт "Публична информация" 2.8.2019  
760 40 Жоро Тодоров Георгиев   УСКОР Началник на отдел "Дейности по защита на населението" 7.8.2019  
761 43 Стефан Петров Михайлов   УСКОР Гл. специалист "Екологичен контрол и опазване на реда" 14.8.2019  
762 44 Кристина Илиева Статкова   ДГ №35 Детска радост Директор 23.8.2019  
763 45 Милена Кръстева Косева   ДГ №7 А.С.Пушкин Директор 2.9.2019  
764 49 Павлина Желязова Герчева   ТИЦ главен експерт "Туристическа дейност" 4.9.2019  
765 47 Кънчо Георгиев Христов   ОПБК Управител 10.9.2019  
766 46 Марко Петров Марков   ПВНСБЛ Управител 11.9.2019  
767 53 Жени Симеонова Хинтоларска   ДГ 43 Пинокио Директор 11.9.2019  
768 48 Петя Крумова Атанасова   Превенции главен експерт  19.9.2019  
769 51 Ивелина Светославова Тодорова   ЕНОП Старши експерт "Общински план за развитие и оперативни програми" 30.9.2019  
770 52 Мариана Асенова Митева   ОМД Гл. експерт "Младежки сцени и фестивалри" 1.10.2019  
771 50 Неда Атанасова Янкова   ИИБ Старши експерт "Контрол, прокопаване и застраховки" 2.10.2019
Чл. 35, ал. 1, т.2
772 57 Николай Маринова Узунов   ИАО Главен експерт "Локални мрежи база данни" 4.10.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2 
773 55 Десислава Димитрова Иванова   УСКОР Ст. Инспектор ООР 7.10.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2 
774 59 Камелия Кънева Месчиян   ДЯ №11 "Иглика" Директор 8.10.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2 
775 63 Георги Бориславов Желязков   УСКОР ДСпециалист "Екологичен контрол" 18.10.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2 
776 64 Николина Любенова Димитрова   ФСД Старши счетоводител 21.10.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2 
777 56 Станислав Светлев Стилиянов   КК Началник на отдел "Протокол и международно сътрудничество" 24.10.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2 
778 58 Тихомир Василев Патарински   Туризъм Началник на отдел МРА 25.10.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2 
779 61 Ваня Илиева Стоева   ОСИСД Главен експерт "Разпореждане и управление с ОС" 31.10.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2 
780 60 Сиана Георгиева Илиева   АГУП Старши юрисконсулт 4.11.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2 
781 62 Мария Цветанова Петрова   АГУП Началник на отдел "Недвижимо културно наследство" 4.11.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2 
782 65 Пламена Димитрова Тодорова   ОМД Гл. експерт "Духовност и етноси" 11.11.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2 
783 66 Йовка Стефанова Желязкова   АГУП Младши експерт "НКН-част архитектурна" 3.12.2019 Чл. 35, ал. 1, т.2 
784 67 Галина Тошкова Георгиева   Спорт Мл. Експерт "Ученически и студентски спорт" 02.01.2020  
    Top