нашите сайтове english

Екологично чист транспорт за Варна

Проектът има за цел подобряване качеството на атмосферния въздух в община Варна чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни, екологични транспортни средства.

Екологично чист транспорт за Варна

    Top