нашите сайтове english

Проект „FESTIVALLINKS“ в помощ на музикалните фестивали да се справят с нарастващото предизвикателство за развитието на публиката

Проектът се изпълнява по програма “Творческа Европа” (Рамковата програма на Европейската комисия за подкрепа на културата и аудиовизуалния сектор). Целта е Festivallinks да помогне на фестивалите за класическа музика да се справят с нарастващото предизвикателство за развитието на публиката.

Проект „FESTIVALLINKS“ в помощ на музикалните фестивали да се справят с нарастващото предизвикателство за развитието на публиката