нашите сайтове english

Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация в общинската администрация - УСЛУГА № 29054

УСЛУГА № 29054

Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в общинската администрация 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента:  

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: На основание чл. 2, ал.4 от Закона за администрацията, във връзка с АПК.

Необходими документи:

  1. Съдебно удостоверение
  2. Документ за собственост (нотариален акт, удостоверение за предоставено право на ползване и др.)
  3. Пълномощно 

Цена на административната услуга:

-         обикновена услуга – 3.00 лв./стр.;

-         бърза услуга –  6.00 лв./стр.;

-         експресна – 9.00 лв./стр.; 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

-          обикновена услуга - до 10 дни;

-          бърза услуга – до 7 дни;

-          експресна услуга – до 3 дни; 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 6 месеца 

Изтегли документи

29054-бланка