нашите сайтове english

Издаване и заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортна схема-УСЛУГА №9057

УСЛУГА №9057

Издаване и заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортни схеми

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя) 

Правно основание: чл. 40, ал.1, т. 5 от Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и чл.21 от АПК 

Необходими документи:

  1. Ксерокопие на маршрутни разписания

Цена на административната услуга: 10 лв.                                                                                     

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: съгласно срока на договора

Изтегли документи

9057-бланка