нашите сайтове english

Съобщение във връзка с издаденa Заповед № 0057/14.01.2020г. за издадени заповеди за определена категория на туристически обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години - 15.01.2020 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 16, ал. 1, чл. 22, ал. 7 и чл. 24 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категорияотказпонижаванеспиране на действието и прекратяване на категорията:

Заповед № 0057/14.01.2020г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

1. Кафе-клуб "Лофт" обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН", № 19 А.

2. Кафе-бар "Бленд" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ."ЗДРАВКО ЧАКЪРОВ", № 9.

3. Кафе-сладкарница "Амбелино"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ГЕНЕРАЛ ПАРЕНСОВ", № 48.

4. Кафе-аперитив "Еврофутбол V2 " 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ. "ВЯРА", № 7.

5. Класически ресторант     "Барбосса"    обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДЕВНЯ", № 12.

6. Бистро      "Воулт бар"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ.МУСАЛА, № 7.

7. Класически ресторант     "ЕСО"  обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка".

8. Кафе-бар "Клеопатра"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", № 144.

9. Бистро      "Кендълс"      9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "НЕОФИТ РИЛСКИ", № 11.

10. Бистро     "Бубис" обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.ТОПРА ХИСАР, № 5.

11. Кафе-сладкарница "Амбелино" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ", № 18 А.

12. Бар-клуб "Парадайс"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ.ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, № 36-38.

13. Кафе-бар обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, ж.к. "Младост", до бл. 147.

14. Кафе-сладкарница       Наслада" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ.АТАНАС ТОМОВ, № 3.

15. Класически ресторант   "Кедъра"       обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст Манастирски рид, № 765, БЧД 516  - 4.

16. Кафе-бар "Солей"        9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОБОРИЩЕ", № 7.

17. Ресторант с национална кухня - българска   "Борисовата воденица"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Владислав Варненчик, БУЛ.ТРЕТИ МАРТ, № 32.

18. Бистро     "Ърбън грил" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ.ДРАГОМАН, № 45.

19. Бистро "Извора" 9007, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, УПИ ІІ - 175,80, кв.28.

20. Кафе-аперитив   "Мого" обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."НИКОЛА МИХАЙЛОВСКИ", № 20.

21. Бистро "Кьошетата"9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.ЯНКО СЛАВЧЕВ, № 86.

22. Класически ресторант   "Фея"  обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ.ДОБРОЛЮБОВ, № 3.

23. Апартаменти за гости    "Палаццо Италия Тре"        9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.Д-Р ГЕОРГИ ДОБРЕВ, № 12 А, ет. 1, ап. 3.

24. Апартаменти за гости    "Палаццо Италия Куаттро"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.Д-Р ГЕОРГИ ДОБРЕВ, № 12 А, ет. 2, ап. 4.

25. Апартаменти за гости    "Палаццо Италия Чинкуе"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.Д-Р ГЕОРГИ ДОБРЕВ, № 12 А, ет. 2, ап. 5.

26. Апартаменти за гости    "Палаццо Италия Сей"        9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.Д-Р ГЕОРГИ ДОБРЕВ, № 12 А, ет. 2, ап. 6.

27. Къща за гости    "№1"   9006, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, м-ст Ваялар, кв. Траката, УЛ.СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, № 25.

28. Апартаменти за гости    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."МИХАИЛ КОЛОНИ", № 1, ет. 2, ап. 4.

29. Почивна станция "Енерго 1"     9006, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", м-ст "Манастирски рид".

30. Стаи за гости     "Кипарис"      9006, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "28-ма", № 21.

31. Апартаменти за гости    "Кипарис"      9006, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", ул. "28-ма", № 21.

32. Апартаменти за гости              9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, ж.к."Трошево", бл. 33, вх. Б, ет. 4, ап. 33.

33. Почивна станция "ЕСО"обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка".

34. Семеен хотел     "Извора" 9007, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Златни пясъци", УПИ ІІ - 175,80, кв.28.

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.  

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".