нашите сайтове english

Предложение от Иван Портних - кмет на община Варна относно Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 г. - 2023 г. - 16.01.2020 г.

Top