нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

11 броя съобщения с получатели:


1. Матвей Матвеев Танурков – АУЗ с изх.№МД-АУ-13343-1/30.11.2017 г.
2. Васил Петров Полихронов – АУЗ с изх.№МД-АУ-9811-1/26.09.2017 г.
3. Вера Евгениевна Пищик – АУЗ с изх.№МД-АУ-9769-1/26.09.2017 г.
4. Валентина Долженко – АУЗ с изх.№МД-АУ-9732-1/26.09.2017 г.
5. Виктор Долженко – АУЗ с изх.№МД-АУ-9782-1/26.09.2017 г.
6. Маринчо Атанасов Вълканов – АУЗ с изх.№МД-АУ-13193-1/11.07.2018 г.
7. Антон Димитров Чернев – АУЗ с изх.№52296-1/08.06.2018 г.
8. Еленка Илиева Георгиева – АУЗ с изх.№52157-1/07.06.2018 г.
9. Иван Кирилов Димитров – АУЗ с изх.№7510-1/01.09.2016 г.
10. Мирчо Йорданов Христов, управител на „ХРИСТОВ-16“ ЕООД – АУЗ с изх.№52459-1/11.06.2018 г.
11. Суни Шварц Якобсен, управител на П/Ф „ЕИК БАНК“ – ДАНИЯ – АУЗ с изх.№52996-1/19.06.2018 г.