нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме Ви, на основание чл.26 ал.1 от АПК , че е  постъпила молба от  адв.Аршалуис Казасян като пълномощник на Георги Тодоров Георгиев за въвод във владение за имот с ид.10135.2552.1775 от КК на гр.Варна, ж.к. Изгрев.

След становище на дирекция „ПНО“ Ви уведомявам ,че ще се извърши въвод във владение за 330 кв.м. ид.части от 673 кв.м.

             В 7 дневен срок можете да прегледате преписката, която се намира в Дирекция “АГУП ”, Отдел “Кадастър и регулация” при Община Варна, стая № 601 и ако намерите за необходимо да  изразите становище или представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.