нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна обявява следното инвестиционно предложение (ИП):

„Промяна предназначението на самостоятелен обект-магазин с идентификатор 10135.5502.539.1.15 и ЗП площ от 145,31 кв.м, находящ се в сграда изградена в парцел Х, кв. 8 по плана на 27-ми м. р. на гр. Варна в амбулатория за специализирана медицинска помощ“, с възложител „Дончев инвест“ ЕООД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 19.11.2020 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

 

За повече информация тел. 0887/663324 – Боряна Павлова.