нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

12 /дванадесет/ броя съобщения с получатели:

1.МЕТАЛСНАБ ХОЛД ЕООД за връчване на Акт за установяване на задължения /АУЗ/ по чл.107 ал.3 от ДОПК №МД-АУ-11160/04.10.2017г.

2.ЕТ ЕВЕРЕСТ М.К. ЖИВКА ЛЕЧЕВА за връчване на АУЗ №МД-АУ-11180/04.10.2017г.

3.ЕТ ТОДОР СЕРАФИМОВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-11185/04.10.2017г.

4.РС СПЕДИШЪН ЕООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-11168/04.10.2017г.

5.ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ КАЛЧЕВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-11177/04.10.2017г.

6.МАРИН СТОЯНОВ МАРИНОВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-13878/13.12.2017г.

7.НЕДКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-1483/27.10.2020г.

8.ДОЧО ЕНЧЕВ РАШКОВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-11295/18.10.2018г.

9.НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ДРАЖИН за връчване на АУЗ №МД-АУ-3548/03.04.2018г.

10.СВЕТЛАНА ДЯКОВА САЙДЛ за връчване на АУЗ №МД-АУ-3433/02.04.2018г.

11.ИВАН ЦВЕТКОВ ВЪЛЧЕВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-5295/29.05.2018г.

12.МИТКО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-5451/31.05.2018г.