нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

14 броя съобщения с получатели:
1.        Йосиф Асенов Манов – АУЗ с изх.№МД-АУ-1569-1 от 10.11.2020 г.

2.        Евгени Димитров Попов – АУЗ с изх.№МД-АУ-1571-1 от 10.11.2020 г.

3.        Радослав Юлианов Радев – АУЗ с изх.№МД-АУ-1572-1 от 10.11.2020 г.

4.        Теодора Юлиянова Радева – АУЗ с изх.№МД-АУ-1573-1 от 10.11.2020 г.

5.        Цветомир Игорев Шавель – АУЗ с изх.№МД-АУ-1578-1 от 10.11.2020 г.

6.        Георги Любенов Панайотов – АУЗ с изх.№МД-АУ-2428-1 от 26.11.2020 г.

7.        Велико Василев Димитров – АУЗ с изх.№МД-АУ-2225-1 от 23.11.2020 г.

8.        Ана Кирилова Иванова – АУЗ с изх.№МД-АУ-2182-1 от 23.11.2020 г.

9.        Сава Христов Кутинчев – АУЗ с изх.№МД-АУ-2785-1 от 02.12.2020 г.

10.        Кадрия Мехмедова Чакърова – АУЗ с изх.№МД-АУ-2379-1 от 25.11.2020 г.

11.        Живко Костадинов Джамбазов – АУЗ с изх.№МД-АУ-2211-1 от 23.11.2020 г.

12.        Орхан Салим Халил – АУЗ с изх.№МД-АУ-2570-1 от 30.11.2020 г.

13.        Пламен Веселинов Консулов – АУЗ с изх.№МД-АУ-2389-1 от 25.11.2020 г.

14.        Мелиха Рафи Мехмед – АУЗ с изх.№МД-АУ-2369-1 от 24.11.2020 г.