нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

3 (три) броя съобщения с получатели :
1. ДАЙВ ПРОДЖЕКТ  ООД    1 бр. АУЗ с изх. №МД-АУ-4540-1/16.05.2018 г.
2. ДВА КОЗЕРОГА ООД    1 бр. АУЗ с изх. №МД-АУ-12176-1/02.11.2018 г.
3. ДОМ ЕЛИТ  ЕООД    1 бр. АУЗ с изх. №МД-АУ-3575-1/05.04.2018 г.