нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

18 /осемнадесет/ броя съобщения с получател:

1. НАДЯ САВОВА ЖОРОВА- АУЗ с №МД-АУ-1621-1/11.11.2020г.
2. ВАЛЕНТИН НЕНЧЕВ АНДРЕЕВ- АУЗ с №МД-АУ-1540-1/06.11.2020г.
3. МАРИЯНА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА- АУЗ с №МД-АУ-1479-1/27.10.2020г.
4. АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ЙОРДАНОВ- АУЗ с №МД-АУ-1480-1/27.10.2020г.
5. ЮЛИЯНА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА- АУЗ с №МД-АУ-1478-1/27.10.2020г.
6. ЦВЕТАНА ГЕРАСИМОВА МИЛАНОВА- АУЗ с №МД-АУ-1426-1/06.10.2020г.
7. МАРИАНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА- АУЗ с №МД-АУ-1412-1/05.10.2020г.
8. МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ МАРУЩЕНКО- АУЗ с №МД-АУ-1585-1/11.11.2020г.
9. ЛИЛКО ЙОЦОВ ПЕТРОВ- АУЗ с №МД-АУ-968-1/02.09.2020г.
10. ПЕТЪР СТЕФАНОВ ИВАНОВ- АУЗ с №МД-АУ-1739-1/13.11.2020г.
11. ИСМЕТ САЛИ УСТА- АУЗ с №МД-АУ-1566-1/09.11.2020г.
12. САНДУГАШ БЕЛГИБАЕВА- АУЗ с №МД-АУ-1586-1/11.11.2020г.
13. ИВАН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ- АУЗ с №МД-АУ-1614-1/11.11.2020г.
14. АНДРЕЙ ИВАНОВ СТАНЧОВ- АУЗ с №МД-АУ-1609-1/11.11.2020г.
15. СЕРЖ ХААГ- АУЗ с №МД-АУ-1584-1/11.11.2020г.
16. АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ ЧАНКОВ- АУЗ с №МД-АУ-1428-1/06.10.2020г.
17. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ- АУЗ с №МД-АУ-1445-1/08.10.2020г.
18. НИКОЛИНКА МАРЕВА ХИРТ- АУЗ с №МД-АУ-1388-1/02.10.2020г.